gradski-transport-595580-810x0

Разписание

ВРАЦА – БИСТРЕЦ – ВРАЦА /5 и 5А/

 ВРАЦА   5:40;  6:20; 6:40 /5A/;  7:15; 7:45;  8:20; 9:50/5A/;  11:30;  12:30;  13:25; 14:20;  15:20;  16:40/5A/;  17:15;  17:40;  18:00/5A/;  18:45;  19:30;

БИСТРЕЦ   6:00 /5A/;  6:45;7:15;  7:50;  8:30/5A/;   10:20;  12:00;  13:00;  13:50;  14:50;  15:50/5A/;   17:10;  17:35/5A/;  18:20;  19:05;  19:45

Линия 5 е до у-ще Иван Вазов

Линия 5А е до кв.Младост

ЛИНИЯ №9 /заместваща маршрутки №2 и №50/

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. „Младост“

Спирки по маршрута: ж.к. „Дъбника“ бл.26, ж.к. „Дъбника“ бл.24, ж.к. „Дъбника“ бл.18, СУ „Никола Войводов“, ж.к. „Дъбника“-Поща, ж.к. „Сениче“ бл.51, ж.к. „Сениче“ бл.62, ж.к. „Сениче“ бл.55/70, ж.к. „Сениче“- Лидъл, кв.72, Каляда, Деспред, СУ „Отец Паисий“, пл. „Софроний Врачански“, пл. „Суми“, Автогара, ПЕГ „Йоан Екзарх“, НУ „Ив.Вазов“, пл. „Левски“, ул. „Георги Апостолов“, ж.к. „Младост“ бл.10 и обратно в следните часове:

Бл.26: 06:30ч.; 7,30ч.; 08:30ч.; 09:30ч.; 10:00ч; 11:00ч.; 12:00ч.; 12:30ч.; 13:00ч.; 13:30ч.; 14:00ч.; 14:30ч.; 15:00ч.; 15:30ч.; 16:00ч; 16:30ч.; 17:15ч.; 18:00ч.; 18:30ч.; 19:00ч.; 19:30ч.
Кв.Младост 11: 06:30ч; 07:00ч.; 07:35ч.;  08:00 ч; 08:40ч.; 09:00ч.; 10:30ч; 11:30ч.; 12:30ч.; 13:00ч.; 13:30ч.; 14:00ч.; 15:00ч.; 16:00ч; 16,30 ч., 17:00ч.; 18:30ч.; 19:00ч.; 19:30ч; 20:00ч.
  • Средната продължителност на пътуването по линия №9 от начална до крайна точка е 30 минути.

ЛИНИЯ №9А

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Младост

Сприки по маршрута: ж.к. „Дъбника“ бл.26, ж.к. „Дъбника“ бл.24, ж.к. „Дъбника“ бл.18, СУ „Никола Войводов“, ж.к. „Дъбника“- Поща, ж.к. „Сениче“ бл.51, ж.к. „Сениче“ бл.62, Ел.подстанция, ж.к. „Сениче“ бл.202, кв. „Кулата 1“, кв. „Кулата“ – център, кв. „Кулата 1“, ж.к. „Сениче“ бл.202, Ел.подстанция, ж.к. „Сениче“ бл.62, ж.к. „Сениче“ бл.55/70, ж.к. „Сениче“ Лидъл, кв.72, Каляда, Деспред, СУ „Отец Паисий“, пл. „Софроний Врачански“, пл. „Суми“, Автогара, ПЕГ „Йоан Екзарх“, НУ „Ив.Вазов“, пл. „Левски“, ул. „Георги Апостолов“, ж.к. „Младост“ бл.10 и обратно в следните часове:

Бл.26:             05:50ч.; 07:00ч.;  08:00ч.; 10:30ч.;
Кв.Кулата     06:00ч.; 07:10ч.;  08:10ч.; 10:40ч.;
Младост 11:  10:00ч; 11:10ч.; 14:30ч; 15:40ч.; 17:45ч.
  • Средната продължителност на пътуването по линия №9А от начална до крайна точка е 40 минути.

 

ЛИНИЯ №4

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. „Дъбника“  бл.26, ж.к„Дъбника“ бл.32, ж.к „Дъбника“  бл.40, ДАП, Г.Генов, ж.к. „Металург“, ЖП Гара, пл. „Софроний Врачански“, пл. „Родина“, СУ „Хр.Ботев“, МБАЛ „Христо Ботев“, ОМВ, кв. „Медковец“ и обратно, в следните часове:

Бл.26:               09:25ч.; 10:25ч.; 11:25ч.; 12:25ч.; 13:25ч.; 14:25ч.; 15:25ч.; 19:25ч.
Кв.Медковец:   09:55ч.; 10:55ч.; 11:55ч.; 12:55ч.; 13:55ч.; 14:55ч.; 15:55ч.; 19:55ч.
  • Средната продължителност на пътуването по линия №4 от начална до крайна точка е 30 минути.

ЛИНИЯ №4А

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. „Дъбника“ бл.26, „Дъбника“ бл.32, „Дъбника“ бл.40, ДАП, Централен гробищен парк, ул. „Баба Илийца“ 1, ул. „Баба Илийца“ 2, ул. „Шипка“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Никола Вапцаров“ 2, ж.к. „Металург“, ЖП Гара, пл. „Софроний Врачански“, пл. „Родина“, СУ „Хр.Ботев“, МБАЛ „Христо Ботев“, ОМВ, кв. „Медковец“ и обратно, в следните часове:

Бл.26:              06:45ч.; 07:45ч.;  16:45ч.; 18:25ч.
Кв.Медковец:  07:15ч.; 08:25ч.; 17:20ч.; 19:00ч.
  • Средната продължителност на пътуването по линия №4А от начална до крайна точка е 40 минути.

ЛИНИЯ №3

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника Поща, ж.к. Сениче Лидъл, Май 5, Аванти, пл. Руски, Крайречен булевард, Червен площад, пл. Хр. Ботев, Ахат, Болница, OMV, Медковец

Време на тръгване от ж.к. Дъбника, бл. 26: 6:05, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35

 Време на тръгване от Медковец: 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05

ЗИМНО РАЗПИСАНИЕ

в сила от 02.09.2019 година

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1 /заменяща Линия №4/ – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, Младост, Хим. техникум, Химко 1, м-н Практикер,  Химко 2.

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30,  11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,

Време на тръгване от Химко: 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:10

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1 /заменяща Линия №4/ – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:30, 6:10, 6:30, 7:10, 7:30, 8:10, 8:30, 9:00, 9:15, 9:40, 10:00, 10:40, 11:00, 11:40, 12:00, 12:40, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30,

Време на тръгване от Химко: 6:00, 6:40, 7:00, 7:40, 8:00, 8:40, 9:00, 9:30, 9:40, 10:10, 10:30, 11:10, 11:30, 12:10, 12:30, 13:10, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:10

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1А /заменяща Линия №4/ – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, кв. Медковец

 Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Време на тръгване от Медковец: 6:50, 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20,  19:50,  20:30,  21:00,  21:30,  22:00,  22:30

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1А /заменяща Линия №4/ – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:50, 6:50, 7:50, 8:45, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 21:00, 21:20

Време на тръгване от Медковец: 6:20, 7:20, 8:20, 9:20, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:10, 14:50 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:25, 21:50,

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2 /заменяща Линия №17/ – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 32, ж.к. Дъбника бл. 40, ДАП, Строителен техникум, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, Младост, Хим. техникум, м-н Практикер, Химко 2

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:10, 5:40,  6:10, 6:40, 7:10,  7:40, 8:10, 8:40, 9:10,  9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,  17:10,  17:40, 18:10, 18:40,  19:10,  19:40

Време на тръгване от Химко: 5:40, 6:10, 6:40, 7:10,   7:40,   8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40,  19:10,  19:40,  20:10

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2 /заменяща Линия №17/ – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Време на тръгване от начален пункт – бл.26:: 5:25, 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 9:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55

Време на тръгване от Химко: 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25

 ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ 

в сила от 01.08.2019 година

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1А – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, кв. Медковец

Време на тръгване от начален пункт: 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Преминаване през контролен пункт: 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

 

 ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1 – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, Младост, Хим. техникум, Химко 1, м-н Практикер,  Химко 2.

Време на тръгване от начален пункт: 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Преминаване през контролен пункт: 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2 – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

 

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 32, ж.к. Дъбника бл. 40, ДАП, Строителен техникум, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, Младост, Хим. техникум, Химко 1, Химко 2

Време на тръгване от начален пункт: 5:10, 5:40, 6:10, 6:50, 7:20, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:30, 17:10, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:00

Преминаване през контролен пункт: 5:30, 6:10, 6:50, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 17:00, 17:40, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10, 20:30

ГРАДСКА ЛИНИЯ № 1А – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, кв. Медковец

Време на тръгване от начален пункт: 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Преминаване през контролен пункт: 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1 – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

 

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, Младост, Хим. техникум, Химко 1, м-н Практикер,  Химко 2.

Време на тръгване от начален пункт: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00,

Преминаване през контролен пункт: 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00,20:30

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2 – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 32, ж.к. Дъбника бл. 40, ДАП, Строителен техникум, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, Младост, Хим. техникум, Химко 1, м-н Практикер, Химко 2

Време на тръгване от начален пункт: 5:10, 5:40, 6:10, 6:50, 7:20, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:30, 17:10, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:00

Преминаване през контролен пункт: 5:30, 6:10, 6:50, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 17:00, 17:40, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10, 20:30

  • ЗАБЕЛЕЖКА: При национални и празнични дни, както и в други случаи, маршрутното разписание се изпълнява с намалени интервали между определените часове, утвърдени от кмета на Община Враца.  

 

ГРАДСКИ ЛИНИИ

АХАТ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.33  6.08  6.38  7.08  7.38  8.08  8.38  9.08  9.38  10.08  10.38 11.08  11.38  12.08  12.38  13.08  13.38  14.08  14.38  15.08  15.38  16.08  16.38   17.08  17.308  18.08  18.38  19.08  19.8  20.08  20.38

ЛИНИЯ №4А

4.55  5.50  6.20  6.45  6.50  7.08  7.15  7.25  7.38  7.55  8.08  8.20  8.38  8.50  9.05  9.20  9.50  10.20  10.50  11.20  11.50  12.15  12.25  12.45  12.55  13.20  13.45  13.55  14.20  14.50  15.20  15.50  16.20  16.38  16.50  17.15  17.25  17.45  17.55  18.20  18.50  19.20  19.45  19.55  20.20  20.50  21.05  21.35  22.05  22.35  23.05

 

АХАТ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.58  6.18  6.38  6.58  7.18  7.38  7.58  8.18  8.38  8.58  9.18  9.38  10.28  10.48  11.08  11.28  11.48  12.08  12.28  12.48  13.08  13.28  13.48  14.08  14.28  14.48  15.08  15.28  15.48  16.08  16.28  17.08  17.38  17.58  18.18  18.38  18.58  19.18  19.38  19.58  20.18  20.38

БЛАГОЕВ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.38  6.13  6.43  7.13  7.43  8.13  8.43  9.13  9.43  10.13  10.43  11.13  11.43  12.13  12.43  13.13  13.43  14.13  14.43  15.13  15.43  16.13  16.43  17.13  17.43  18.13  18.43  19.13  19.43  20.13  20.43

ЛИНИЯ №4А

5.00  5.55  6.25  6.50  6.55 7.13  7.20  7.30  7.43  8.00  8.13  8.25  8.43  8.55  9.10  9.25  9.55  10.25  10.55  11.25  11.55  12.20  12.30  12.50  13.00  13.25  13.50  14.00  14.25  14.55  15.25  15.55  16.25  16.43  16.55  17.20  17.30  17.50  18.00  18.25  18.55  19.25  19.50  20.00  20.25  20.55  21.10  21.40  22.10  22.40  23.10

 

БЛАГОЕВ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

6.03  6.23  6.43  7.03  7.23  7.43  8.03  8.23  8.43  9.03  9.23  9.43  10.33  10.53  11.13  11.33  11.53  12.13  12.33  12.53  13.13  13.33  13.53   14.13  14.33  14.53  15.13  15.33  15.53  16.13  16.33  17.13  17.43  18.03  18.23  18.43  19.03  19.23  19.43  20.03  20.23  20.43

БЛОК 6-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.44  6.19  6.49  7.19  7.49  8.19  8.49  9.19  9.49  10.19  10.49  11.19  11.49  12.19  12.49  13.19  13.49  14.19  14.49  15.19  15.49  16.19  16.49  17.19  17.49  18.19  18.49  19.19  19.49  20.19  20.49

 

ЛИНИЯ №4А

5.06  6.01  6.31  6.56  7.01  7.19  7.26  7.36  7.49  8.06  8.19  8.31  8.46  9.01  9.16  9.31  10.01  10.31  11.01  11.31  12.01  12.26  12.36  12.56  13.06  13.31  13.56  14.06  14.31  15.01  15.31  16.01  16.49  17.01  17.26  17.36  17.56  18.01  18.06  18.31  19.31  19.56  20.06  20.31  21.01 21.16  21.46  22.16  22.46  23.16

БЛОК 18 – БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.47  6.22  6.52  7.22  7.52  8.22  8.52  9.22  9.52  10.22  10.52  11.22  11.52  12.22  12.52  13.22  13.52  14.22  14.52  15.22  15.52  16.22  16.52  17.22  17.52  18.22  18.52  19.22  19.52  20.22  20.52

ЛИНИЯ №4А

5.09  6.04  6.34  6.59  7.04  7.22  7.29  7.39  7.52  8.09  8.22  8.34  8.49  9.04  9.19  9.34  10.04  10.34  11.04  11.34  12.04  12.29  12.39  12.59  13.09  13.34  13.59  14.09  14.34  15.04  15.34  16.04  16.52  17.04  17.29  17.39  17.59  18.04  18.09  18.34  19.34  19.59  20.09  20.34  21.04 21.19  21.49  22.19  22.49  23.19

БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

6.10 6.30 6.50  7.10 7.30  7.50  8.10  8.30  8.50  9.10  9.30  9.50  10.40  11.00  11.20  11.40 12.00  12.20  12.40  13.00  13.20  13.40  14.00  14.20  14.40  15.00  15.20  15.40  16.00  16.20  16.40  17.20  17.50  18.10  18.30  18.50  19.10  19.30  19.50  20.10  20.30  20.50

 

БОЛНИЦА-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.31  6.06  6.36  7.06  7.36  8.06  8.36  9.06  9.36  10.06  10.36  11.06  11.36  12.06  12.36  13.06  13.36  14.06  14.36  15.06  15.36  16.06 16.36  17.06  17.36  18.06  18.36  19.06  19.36  20.06  20.36

ЛИНИЯ №4А

4.53  4.48   6.18  6.43  6.48  7.06  7.13  7.23  7.36  7.53  8.06  8.18  8.36  8.48  9.03  9.18  9.48  10.18  10.48  11.18  11.48  12.13  12.23  12.43  12.53  13.18  13.43  13.53  14.18  14.48  15.18   15.48  16.18  16.36  16.48  17.13  17.23  17.43  17.53  18.18  18.48  19.18  19.43  19.53  20.18  20.48  21.03  21.33  22.03  22.33  23.03

 

БОЛНИЦА-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.56  6.16  6.36  6.56  7.16  7.36  7.56  8.16  8.36  8.56  9.16  9.36  10.26  10.46  11.06  11.26  11.46   12.06 12.26 12.46  13.06  13.26  13.46  14.06  14.26  14.46  15.06  15.26  15.46  16.06  16.26  17.06  17.36  17.56  18.16  18.36 18.56  19.16  19.36  19.56  20.16  20.36

 

ГРОБИЩЕН ПАРК-БЛОК 41-БЛОК 26

 

ЛИНИЯ №17
6.08  6.28  6.48  7.08  7.28  7.47  8.08  8.28  8.48  9.08  9.28  9.48  10.38  10.58  11.18  11.38  11.58  12.18  12.38  12.58  13.18  13.38  13.58  14.18  14.38  14.58  15.18  15.38  15.58  16.18  16.38   17.18  17.48  18.08  18.28  18.48  19.08  19.28  19.48  20.08  20.28  20.48

КОСМОС-БЛОК 26

 ЛИНИЯ № 4

5.33  6.08  6.38  7.08  7.38  8.08  8.38  9.08  9.38  10.08  10.38 11.08  11.38  12.08  12.38  13.08  13.38  14.08  14.38  15.08  15.38  16.08  16.38   17.08  17.308  18.08  18.38  19.08  19.8  20.08  20.38

ЛИНИЯ №4А

4.55  5.50  6.20  6.45  6.50  7.08  7.15  7.25  7.38  7.55  8.08  8.20  8.38  8.50  9.05  9.20  9.50  10.20  10.50  11.20  11.50  12.15  12.25  12.45  12.55  13.20  13.45  13.55  14.20  14.50  15.20  15.50  16.20  16.38  16.50  17.15  17.25  17.45  17.55  18.20  18.50  19.20  19.45  19.55  20.20  20.50  21.05  21.35  22.05  22.35  23.05

 КОСМОС-БЛОК 41-БЛОК 26

 ЛИНИЯ №17

5.58  6.18  6.38  6.58  7.18  7.38  7.58  8.18  8.38  8.58  9.18  9.38  10.28  10.48  11.08  11.28  11.48  12.08  12.28  12.48  13.08  13.28  13.48  14.08  14.28  14.48  15.08  15.28  15.48  16.08  16.28  17.08  17.38  17.58  18.18  18.38  18.58  19.18  19.38  19.58  20.18  20.38

 

МЛАДОСТ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.29  6.04  6.34  7.04  7.34  8.04  8.34  9.04  9.34  10.04  10.34  11.04  11.34  12.04  12.34  13.04  13.34  14.04  14.34  15.04  15.34  16.04  16.34  17.04  17.34  18.04  18.34  19.04  19.34  20.04  20.34

ЛИНИЯ №4А

4.51  5.46  6.16  6.41  6.46  7.04  7.11  7.21  7.34  7.51  8.04  8.16  8.34  8.46  9.01  9.16  9.46  10.16  10.46  11.16  11.46  12.11  12.21  12.41  12.51  13.16  13.41  13.51  14.16  14.46  15.16    15.46  16.16  16.34  16.46  17.11  17.21  17.41  17.51  18.16  18.46  19.16  19.41  19.51  20.16  20.46  21.01  21.31  22.01  22.31  23.01

 

МЛАДОСТ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.54  6.14  6.34  6.54  7.14  7.34  7.54  8.14  8.34  8.54  9.14  9.34  10.24  10.44  11.04  11.24  11.44  12.04  12.24  12.44  13.04  13.24  13.44  14.04  14.24  14.44  15.04  15.24  15.44  16.04  16.24  17.04  17.34  17.54  18.14  18.34  18.54  19.14  19.34  19.54  20.14  20.34

6.41 7.04  7.11 7.34 7.51 8.04  8.34  9.01  9.46  10.16  11.16  12.21  12.41  13.16  13.41  13.51  14.16  14.46  15.16  16.34  17.11  17.41  18.46  19.16  20.16  20.46

 

ОКОЛЧИЦА-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.42  6.17  6.47  7.17  7.47  8.17  8.47  9.17  9.47  10.17  10.47  11.17  11.47  12.17  12.47  13.17  13.47  14.17  14.47  15.17  15.47  16.17  16.47  17.17  17.47  18.17  18.47  19.17  19.47  20.17  20.47

ЛИНИЯ №4А 

5.04  6.00  6.29  6.54  6.59  7.17  7.24  7.34  7.47  8.04  8.17  8.29  8.47  8.59  9.14  9.29  9.59  10.29  10.59  11.29  11.59  12.24  12.34  12,54  13.04  13.29  13.54  14.04  14.29  14.59  15.29  15.59  16.29  16.47  17.00  17.24  17.34  17.54  18.04  18.29  18.59  19.29  19.54  20.04  20.29   20.59  21.14  21.44  22.14  22.44  23.14

 

МЕДКОВЕЦ – БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4A – 4.50  5.45  6.15  6.40  6.45  7.10  7.20  7.50  8.15  8.30  8.45  9.00  9.15  9.45 10.15  10.45  11.15  11.45  12.10  12.20  12.40  12.50  13.15  13.40  13.50  14.15  14.45  15.15  15.45  16.15  16.30  16.45  17.10  17.20  17.40  17.50  18.15  18.45  19.15  19.40  19.50  20.15  20.45  21.00  21.30  22.00  22.30  23.00 

 

ХИМКО БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4 5.25  6.00  6.30  7.00  7.30  8.00  8.30  9.00  9.30  10.00  10,30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30  14.00  14.30  15.00  15.30  16.00  16.30  17.00  17.30  18.00  18.30  19.00  19.30  20.00  20.30

 

ЛИНИЯ № 17

5.50  6.10  6.30  6.50  7.10  7.30  7.50  8.10  8.30  8.50  9.10  9.30  10.20  10.40  11.00  11.20  11.40  12.00  12.20  12.40  13.00  13.20  13.40  14.00  14.20  14.40  15.00  15.20  15.40  16.00  16.20  17.00  17.30  17.50  18.10  18.30  18.50  19.10  19.30  19.50  20.10  20.30

 

СТ.ПАЗАР-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.41  6.16  6.46  7.16  7.46  8.16  8.46  9.16  9.46  10.16  10.46  11.16  11.46  12.16  12.46  13.16  13.46  14.16  14.46  15.16  15.46  16.16  16.46  17.16  17.46  18.16  18.46  19.16  19.46  20.16  20.46

 

ЛИНИЯ №4А 5.03   5.58   6.28  6.53  6.58  7.16  7.23  7.33  7.46  8.03  8.16  8.28  8.46  8.58  9.13  9.28  9.58  10.28  10.58  11.28  11.58  12.23  12.33  12.53  13.03  13.28  13.53  14.03  14.28  14.58  15.28  15.58  16.28  16.46  16.58  17.23  17.33  17.53  18.03  18.28  18.58  19.28  19.53  20.03  20.28  20.58  21.13  21.43  22.13   22.43  23.13

СТ.ПАЗАР-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17 6.06  6.26  6.46  7.06  7.26  7.46  8.06  8.26  8.46  9.06  9.26  9.46  10.36  10.56  11.16  11.36  11.56  12.16  12.36  12.56  13.16  13.36  13.56  14.16  14.36  14.56  15.16  15.36  15.56  16.16  16.36  17.16  17.46  18.06  18.26  18.46  19.06  19.26  19.46  20.06  20.26  20.46

 

СУМИ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.36  6.11  6.41  7.11  7.41  8.11  8.41  9.11  9.41  10.11  10.41  11.11  11.41  12.11  12.41  13.11  13.41  14.11  14.41  15.11  15.41  16.11  16.41  17.11  17.41  18.11  18.41  19.11  19.41  20.11  20.41

ЛИНИЯ №4А

4.58  5.53  6.23  6.48  6.53  7.11  7.18  7.28  7.41  7.58   8.11  8.23  8.41  8.53  9.08  9.23  9.53  10.23  10.53  11.23  11.53  12.18  12.28  12.48  12.58  13.23  13.48  13.58  14.23  14.53  15.23 15.53  16.23  16.41  16.53  17.18  17.28  17.48  17.58  18.23  18.53  19.23  19.48  19.58  20.08  20.23  20.53  21.38  22.08  22.38  23.08

 

СУМИ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

6.01  6.21  6.41  7.01  7.21   7.41  8.01  8.21  8.41  9.01  9.21  9.41  10.31  10.51  11.11  11.31  11.51  12.11  12.31  12.51  13.11  13.31  13.51  14.11  14.31  14.51  15.11  15.31  15.51  16.11  16.31  17.11  17.41  18.01  18.21  18.41  19.01  19.21  19.41  20.01   20.21  20.41

УНИКА ММ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.42 6.17  6.47  7.17  7.47  8.17  8.47  9.17  9.47  10.17  10.47  11.17  11.47  12.17  12.47  13.17  13.47  14.17  14.47  15.17  15.47  16.17  16.47  17.17  17.47  18.17  18.47  19.17  19.47  20.17  20.47

ЛИНИЯ №4А

5.04  6.00  6.29  6.54  6.59  7.17  7.24  7.34  7.47  8.04  8.17  8.29  8.47  8.59  9.14  9.29  9.59  10.29  10.59  11.29  11.59  12.24  12.34  12,54  13.04  13.29  13.54  14.04  14.29  14.59  15.29  15.59  16.29  16.47  17.00  17.24  17.34  17.54  18.04  18.29  18.59  19.29  19.54  20.04  20.29   20.59  21.14  21.44  22.14  22.44  23.14

ХИМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4 5.28  6.03  6.33  7.03  7.33  8.03  8.33  9.03  9.33  10.03  10.33 11.03  11.33  12.03  12.33  13.03  13.33  14.03  14.33  15.03  15.33  16.03  16.33  17.03  17.33  18.03  18.33  19.03  19.33  20.03  20.33

ХИМ. ТЕХНИКУМ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.53  6.13  6.33  6.53  7.13  7.33  7.53  8.13  8.33  8.53  9.10  9.33 10.23  10.43  11.03  11.23  11.43  12.03  12.23  12.43  13.03  13.23  13.43  14.03  14.23  14.43  15.03  15.23  15.43  16.03  16.23  17.03  17.33   17.53  18.13  18.33  18.53  19.13  19.33  19.53  20.13  20.33

 

ЧЛК-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17 6.08  6.28  6.48  7.08  7.28  7.47  8.08  8.28  8.48  9.08  9.28  9.48  10.38  10.58  11.18  11.38  11.58  12.18  12.38  12.58  13.18  13.38  13.58  14.18  14.38  14.58  15.18  15.38  15.58  16.18  16.38   17.18  17.48  18.08  18.28  18.48  19.08  19.28  19.48  20.08  20.28  20.48

 

МАРШРУТКИ

ЛИНИЯ № 50

                                                        Рум – Медковец –Рум                                                                                             

50¹      7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00  13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

М        6:30 7:30 8:30  9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

50²     6:30 7:30 8:30 9:30   10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

М       7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 

           ЛИНИЯ № 2

                                                    ж.к. Сениче – Младост – ж.к. Сениче                                                

                       

2         6:30 7:30 8:30   9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

М        7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 


ВРАЦА – НЕФЕЛА – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА                 5:10  6:10  7:05  8:00  9:30  11:30  12:30  13:30  15:00  16:30  17:30  18:40  19:30

НЕФЕЛА              5:30  6:40  7:30  8:30  10:00  12:00  13:00  14:00  15:30  17:00  18:00  19:00  19:50

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА                     5:50  8:00       9:40  11:30  14:00  16:40  19:30

НЕФЕЛА                 6:20  8:30  10:00  12:00  14:30  17:00  20:00

 

 ЗАБЕЛЕЖКА:

  • ТАКСУВАНЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КОНДУКТОР ИЛИ ШОФЬОРА, КАТО ЦЕНАТА НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ Е 1,00 лв.;                           
  • БИЛЕТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ НЯМА ДА СА ВАЛИДНИ; 
  • АБОНАМЕНТНИ КАРТИ СЕ ИЗДАВАТ НА ПАВИЛИОНИТЕ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА“ ЕООД;

 

ВРАЦА-ТРИ КЛАДЕНЦИ-ВРАЦА

 

 ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

 ВРАЦА                        7:20    15:00

 ТРИ КЛАДЕНЦИ      8:10    16:30

 

 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ

1

2

3

4

5

1 ВРАЦА 3,00 3,50 4,00 4,50
2 ЧИРЕН 1,00 2,00 2,50
3 НЕФТ И ГАЗ 1,50 2,00
4 ДЕВЕНЕ 1,50
5 ТРИ КЛАДЕНЦИ

 

ВРАЦА – ЛИЛЯЧЕ – ВРАЦА

 

ВРАЦА – ЛИЛЯЧЕ           7:30  8:50   11:50    13:10    15:00  17:30

ЛИЛЯЧЕ – ВРАЦА          6:45   8:10   9:30     12:30    14:20  17:00

 

ВРАЦА – ВИЛНА ЗОНА – ВРАЦА

ЕЖЕДНЕВНО

 ВРАЦА                        8:00  10:00  16:30

 ВИЛНА ЗОНА            8:30  10:30  17:00

 

ВРАЦА – ЛЮТАДЖИК – ВРАЦА

  ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА                        7:45  18:00

ЛЮТАДЖИК             7:00  18:45

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА                        8:00(СЪБОТА)           18:00(НЕДЕЛЯ)

ЛЮТАДЖИК             7:00(СЪБОТА)  17:00(НЕДЕЛЯ)

  ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ 

МАРШРУТ 1 2
1 ВРАЦА 5,00
2 ЛЮТАДЖИК

 

ВРАЦА – БИСТРЕЦ – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 ВРАЦА               5:50  6:30  7:00  7:30  8:10  10:00  11:40  12:40  13:30  14:30  15:30  16:30  17:15  18:00  18:45  19:30

 БИСТРЕЦ          6:10  6:45  7:15  7:50  8:30  10:20  12:00  13:00  13:50  14:50  15:50  17:00  17:35  18:20  19:05  19:45

 

 ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               6:10   7:20    9:40  13:00  16:10  18:20 (СЪБОТА)

 БИСТРЕЦ          6:30  7:40  10:00  13:20  16:30  18:40 (СЪБОТА)

 

ВРАЦА – ВЕСЛЕЦ – ВРАЦА

 ЕЖЕДНЕВНО

 ВРАЦА               7:00    9:30  12:30  17:30

ВЕСЛЕЦ            7:30  10:00  13:00  18:00

 

 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ВРАЦА 1,10 1,20 1,20 1,40 1,40 1,60 1,60 1,60 1,80 1,80 2,10 2,10
2 ОРБИТА 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 ВЪРХА 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 ДЕРИВОЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 ЧЕРЕША 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 ПИОНЕР 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7 ДРУЖБА 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 М.ДОЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 МИР 1,00 1,00 1,00 1,00
10 КОРЕНЬО 1,00 1,00 1,00
11 БОТЕВ ПЪТ 1,00 1,00
12 ПОПОВА БАРА 1,00
13 ВЕСЛЕЦ

 

ВРАЦА – ВЪРБИЦА – ВРАЦА

 

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА               5:50   6:50  12:30  15:00  17:30 (от 01.09 до 30.06)

ВЪРБИЦА         6:30   7:40  13:10  15:50 18:10 (от 01.09 до 30.06)

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               6:50(СЪБОТА)                     17:30(НЕДЕЛЯ)

ВЪРБИЦА         7:40(СЪБОТА)           18:10(НЕДЕЛЯ)

 

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4 5
1 ВРАЦА 3,00 3,50 4,00 5,00
2 ГОРНО ПЕЩЕНЕ 0,50 1,50 2,50
3 ТИШЕВИЦА 1,00 2,00
4 ВИРОВСКО 1,00
5 ВЪРБИЦА

 

ВРАЦА – ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА                                6:41  12:41  17:31 

ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ          7:20  13:20  18:10

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4
1 ВРАЦА 1,50 2,50 3,00
2 СП. ЧЕРЕША 1,50 2,50
3 МРАМОРЕН 1,50
4 ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ

ВРАЦА – КОСТАЛЕВО – ВРАЦА

 

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА               6:00  7:00  9:00  12:00  14:00  17:00  18:00  19:30

 

КОСТАЛЕВО   6:30  7:30  9:30  12:30  14:30  17:30  18:30  20:00

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               6:00  7:00  14:00  18:00  19:30

КОСТАЛЕВО   6:30  7:30  14:30  18:30  19:45

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4
1 ВРАЦА 1,50 1,60 1,80
2 Р. КЕРАМИЧНА 1,00 1,00
3 Р. ВЪРБЕШНИЦА 1,00
4 КОСТАЛЕВО

 

ВРАЦА – ЧЕЛОПЕК – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 ВРАЦА               5:00  6:20  8:30  12:00  13:30  15:00  17:30  19:30

ЧЕЛОПЕК         5:20  6:45  9:00  12:30  14:00  15:30  18:00  19:50

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               8:00  12:00  16:00

ЧЕЛОПЕК         8:30  12:30  16:30

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4
1 ВРАЦА 1,60 1,80 2,00
2 ХЪШОВЕ 1,00 1,00
3 ПАВОЛЧЕ 1,00
4 ЧЕЛОПЕК

 

ВРАЦА – ЗГОРИГРАД – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА               6:00  6:40  8:30  11:30  12:40  13:40  15:00  17:40  18:40  19:30

 ЗГОРИГРАД      6:20  7:00  9:00  12:00  13:00  14:00  15:30  18:00  19:00  19:45

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

 ВРАЦА               7:20  8:40  12:40  15:00  19:00

ЗГОРИГРАД      7:40  9:00  13:00  15:30  19:20