iko-media-00385

Разписание

Р А З П И С А Н И Е

ДЕЛНИЧНИ ДНИ 2024 ГОДИНА

Тролейбусна Линия №1 на 30 минути от спирка „Бл.26“:

5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30; 20:00; 20:30;

Тролейбусна Линия №1 на 30 минути от спирка „Химко“:

5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30;21:00;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Тролейбусна Линия №2 от спирка „Бл.26“ съответно:

5:10, 5:40, 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40

Тролейбусна Линия №2 от спирка „Химко“ съответно:

5:40, 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №3 от спирка „Бл.26“:

6:05, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35

Автобусна Линия №3 от спирка „Медковец“:

6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №5 /Враца – Бистрец/:     5:40;  6:20; 6:40/5A/;  7:20; 7:45;  9:50/5A/;  11:30;  12:30;  13:25; 14:20;  15:20;  16:45/5A/;   17:40;  18:45;  19:30

Автобусна Линия №5 /Бистрец – Враца/:       6:00/5А/,  6:45,  7:15;  7:50;  8:30/5А/;  10:20,  12:00,  13:00,  13:50,  14:50,  15:50/5А/,  17:10,  18:20,  19:05,  19:45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №6 /Враца – с.Челопек/:   5:00;  6:20;  8:30;  12:00; 15:00; 17:30; 19:30

Автобусна Линия №6 /с.Челопек – Враца/:    5:20;  6:45;  9:00;  12:30;  15:30; 18:00; 19:55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №7 /Враца – Нефела/:        5:10;  6:10;  7:05;  8:00;  9:30;  11:30;  12:30;  13:30;  15:00;  16:30;  17:30;  18:40

Автобусна Линия №7 /Нефела – Враца/:        5:30;  6:40;  7:30;  8:30;  10:00;  12:00;  13:00;  14:00;  15:30;  17:00;  18:00;  19:00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №8 /Враца – с.Веслец/:               7:00; 9:30;  12:30;  17:30

Автобусна Линия №8 / с.Веслец – Враца/:               7:30; 10:00;  13:00;  18:00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №9 от спирка „Бл.26“ съответно:       05:50;  07:00;  8:20;  9:40;  10:40;  11:00;  12:20;  13:40;  15:00;  16:00;  16:20;   17:40;  19:00;   20:00;  21:00;  22:00;  23:00

Автобусна Линия №9 от спирка „Младост 11“ съответно:      06:20; 07:40;  9:00;  10:20;   11:20;  11:40;  13:00;  14:20;  15:40;   16:40;  17:00;  18:20;  19:30;   20:30;  21:30;  22:30;  23:30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №10 /Враца – с. Косталево/:       6:00;  7:00;   9:00;  12:00;  14:00;  17:00;  18:00;  19:30

Автобусна Линия №10 /с. Косталево – Враца/:       6:30;  7:30;   9:30;  12:30;  14:30;  17:30;  18:30;  19:50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №13 /Враца – Вилна зона/:         8:00;  10:00;  16:30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №20 /Враца – с.Згориград/:        6:00;  6:40;  8:30;  11:30;   12:40;  13:40;  15:00;  17:40;   18:40;  19:30

Автобусна Линия №20 /с.Згориград-Враца/:          6:20;  7:00;  9:00;  12:00;   13:00;  14:00;  15:30;  18:00;   19:00;  19:45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия № 23 /Враца – с. Лиляче/:     7:30;  11:50; 15:00; 17:30;

Автобусна Линия № 23 / с. Лиляче – Враца/:     6:45;  8:10;  12:30; 15:30;  18:00;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Враца – Лютаджик:               ИЗПЪЛНЯВА СЕ В ДЕН ПЕТЪК – 08:00; 17:30

Автобусна Линия Лютаджик – Враца:               ИЗПЪЛНЯВА СЕ В ДЕН ПЕТЪК – 08:50; 18:20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Враца – Голямо Пещене:              6:10;  13:51;  17:31

Автобусна Линия Голямо Пещене – Враца:              6:50;  14:20;  18:10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Враца – с. Върбица:                     05:50; 14:00; 17:30

Автобусна Линия с. Върбица – Враца:                    06:40;  14:50; 18:20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Враца – с. Три кладенци:

ИЗПЪЛНЯВА СЕ В ДЕН ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК – 07:30, 13:00

Автобусна Линия с. Три кладенциВраца:

ИЗПЪЛНЯВА СЕ В ДЕН ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК – 08:20, 13:50

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Оходен – Мало Пещене:

ИЗПЪЛНЯВА СЕ В ДЕН ПЕТЪК – 08:30; 18:30;

Автобусна Линия Оходен – Мало Пещене – Враца:

ИЗПЪЛНЯВА СЕ В ДЕН ПЕТЪК – 09:30; 19:30;

Р А З П И С А Н И Е

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ 2024 ГОДИНА

 

Тролейбусна Линия №1 на 30 минути от спирка „Бл.26“:

5:30;  6:10;  6:30;  7:10;  7:30;  8:10;  8:30;  9:00;  9:15;  9:40;  10:00;  10:40;  11:00;  11:40;  12:00;  12:40;  13:00;  13:30;  14:00;  14:30;  15:00;  15:30;  16:00;  16:30;  17:00;  17:30;  18:00;  18:30;  19:00;  19:30;

Тролейбусна Линия №1 на 30 минути от спирка „Химко“:

6:00;  6:40;  7:00;  7:40;  8:00;  8:40;  9:00;  9:30;  9:40;  10:10;  10:30;  11:10;  11:30;  12:10;  12:30;  13:10;  13:30;  14:00;  14:30;  15:00;  15:30;  16:00;  16:30;  17:00;  17:30;  18:00;  18:30;  19:00;  19:30;  20:10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тролейбусна Линия №2 от спирка „Бл.26“:

5:25;  5:55;  6:25;  6:55;  7:25;  7:55;  8:25;  8:55;  9:55;  10:25;  10:55;  11:25;  11:55;  12:25;  12:55;  13:25;  13:55;  14:25;  14:55;  15:25;  15:55;  16:55;  17:25;  17:55;  18:25;  18:55;  19:25;  19:55

Тролейбусна Линия №2 от спирка „Химко“:

5:55;  6:25;  6:55;  7:25;  7:55;  8:25;  8:55;  9:25;  10:25;  10:55;  11:25;  11:55;  12:25;  12:55;  13:25;  13:55;  14:25;  14:55;  15:25;  15:55;  16:25;  17:25;  17:55;  18:25;  18:55;  19:25;  19:55:  20:25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪБОТА

Автобусна Линия №3 от бл.26: 6:00;  7:00;  8:00;  9:00;  10:00;  11:00;  12:00;  13:00;  14:00;  15:00;  16:00;  17:00;  18:00;  19:00

Автобусна Линия №3 от спирка „Медковец“: 6:30;  7:30;  8:30;  9:30;  10:30;  11:30;  12:30;  13:30;  14:30;  15:30;  16:30;  17:30;  18:30;  19:30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №5 /Враца – Бистрец/:                  6:10;  7:20;  9:40;  13:00;  16:10; 17:10;

Автобусна Линия №5 /Бистрец – Враца/:                  6:30;  7:40;  10:00;  13:20;  16:30′ 17:30;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №6 /Враца – с.Челопек/:             8:00;  12:00 ;  17:00

Автобусна Линия №6 /с.Челопек – Враца/:             8:30;  12:30;  17:30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №7 /Враца – Нефела/:    5:50;  8:00;  9:40;  11:30;  14:00;  16:40; 17:40;

Автобусна Линия №7 /Нефела – Враца/:    6:20;  8:30;  10:00;  12:00; 14:30;  17:00; 18:10;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №8 /Враца – с.Веслец/:                7:00; 12:30;  17:30;

Автобусна Линия №8 / с.Веслец – Враца/:               7:30; 13:00;  18:00;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №10 /Враца – с. Косталево/:       6:00;  7:00;  14:00;  18:00;  19:30

Автобусна Линия №10 /с. Косталево – Враца/:       6:30;  7:30;  14:30;  18:30;  19:50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №13 /Враца – Вилна зона/:         07:30;  10:00;  16:30; 17:30;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №20 /Враца – с.Згориград/:       7:20;  8:40;  12:40;  15:00;

Автобусна Линия №20 /с.Згориград-Враца/:         7:40;  9:00;  13:00;  15:30;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия № 23 /Враца – с. Лиляче/:           8:30;  15:30;

Автобусна Линия № 23 / с. Лиляче – Враца/:          9:00;  16:00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Враца – Голямо Пещене:            8:30;

Автобусна Линия Голямо Пещене – Враца:           9:10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Враца – с. Върбица:                    6:50

Автобусна Линия с. Върбица – Враца:                    7:40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НЕДЕЛЯ

Автобусна Линия №3 от бл.26:

6:00;  7:00;  8:00;  9:00;  10:00;  11:00;  12:00;  13:00;  14:00;  15:00;  16:00;  17:00;  18:00;  19:00

Автобусна Линия №3 от спирка „Медковец“:

6:30;  7:30;  8:30;  9:30;  10:30;  11:30;  12:30;  13:30;  14:30;  15:30;  16:30;  17:30;  18:30;  19:30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №5 /Враца – Бистрец/:            7:20;  9:40;  13:00; 16:10; 17:10;

Автобусна Линия №5 /Бистрец – Враца/:             7:40;  10:00;  13:20; 16:30; 17:30;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №6 /Враца – с.Челопек/:             8:00;  12:00 ;  17:00

Автобусна Линия №6 /с.Челопек – Враца/:             8:30;  12:30;  17:30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №7 /Враца – Нефела/:                 8:00;  9:40;  11:30;  14:00;  16:40

Автобусна Линия №7 /Нефела – Враца/:                 8:30;  10:00;  12:00; 14:30;  17:00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №8 /Враца – с.Веслец/:                7:00; 12:30;  17:30

Автобусна Линия №8 / с.Веслец – Враца/:               7:30;  13:00;  18:00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №10 /Враца – с. Косталево/:       6:00;  7:00;  14:00;  18:00;  19:30

Автобусна Линия №10 /с. Косталево – Враца/:       6:30;  7:30;  14:30;  18:30;  19:50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №13 /Враца – Вилна зона/:         8:00;  10:00;  16:30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия №20 /Враца – с.Згориград/:        7:20;  8:40;  12:40;  15:00;

Автобусна Линия №20 / с.Згориград-Враца/:          7:40;  9:00;  13:00;  15:30;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия № 23 /Враца – с. Лиляче/:           8:30;  15:30;

Автобусна Линия № 23 / с. Лиляче – Враца/:          9:00;  16:00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Голямо Пещене – Враца:           17:00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Враца – с. Върбица:                    17:30

Автобусна Линия с. Върбица – Враца:                    18:20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Враца – Лютаджик:                    15:40

Автобусна Линия Лютаджик – Враца:                     16:30

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автобусна Линия Оходен – Мало Пещене – Враца:

ИЗПЪЛНЯВА СЕ В ДЕН НЕДЕЛЯ – 16:00;

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„Тролейбусен транспорт“ започва изпълнението на ново маршрутно разписание

От 18 февруари, транспортното дружество на Враца започва изпълнението на ново маршрутно разписание обхващащо селата Чирен – Девене – Три кладенци.

Превозните средства по линията ще се движат всеки вторник и четвъртък, като началната спирка е Автогара Враца.

АВТОГАРА ВРАЦА – с. ЧИРЕН – с. ДЕВЕНЕ – с. ТРИ КЛАДЕНЦИ – 07:30; 13:00 

ЧИРЕН – 08:00; 13:30

ДЕВЕНЕ – 08:10; 13:40

ТРИ КЛАДЕНЦИ – ДЕВЕНЕ – ЧИРЕН – АВТОГАРА ВРАЦА08:20; 13:50

 ДЕВЕНЕ – 08:30; 14:00

 ЧИРЕН – 08:40; 14:10

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

В СИЛА ОТ 12.11.2020 ГОДИНА

 

 1. Линия №1 на 30 минути от спирка „Бл.26“ съответно:

  5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Линия №1 на 30 минути от спирка „Химко“ съответно:

  5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

 1. Линия №2 от спирка „Бл.26“ съответно:

 5:10, 5:40, 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40

Линия №2 от спирка „Химко“ съответно:

 5:40, 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10

Линия №3 от спирка „Бл.26“ съответно:

 6:05, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35

Линия №3 от спирка „Медковец“ съответно:

 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05

 1. Линия №4 няма да бъде изпълнявана.
 1. Линия №5 /Враца – Бистрец/:

5:40;  6:20; 6:40/5A/;  7:20; 7:45;  9:50/5A/;  11:30;  12:30;  13:25; 14:20;  15:20;  16:45/5A/;   17:40;  18:45;  19:30

Линия №5 /Бистрец – Враца/:

6:00/5А/,  6:45,  7:15;  7:50;  8:30/5А/;  10:20,  12:00,  13:00,  13:50,  14:50,  15:50/5А/,  17:10,  18:20,  19:05,  19:45

 1. Линия №6 /Враца – с.Челопек/:

5:00;  6:20;  8:30;  12:00;  13:30;  15:00;  17:30;  19:30

Линия №6 /с.Челопек – Враца/:

5:20;  6:45;  9:00;  12:30;  14:00;  15:30;  18:00;  19:55

 1. Линия №7 /Враца – Нефела/:

5:10;  6:10;  7:05;  8:00;  9:30;  11:30;  12:30;  13:30;  15:00;  16:30;  17:30;  18:40.

Линия №7 /Нефела – Враца/:

5:30;  6:40;  7:30;  8:30;  10:00;  12:00;  13:00;  14:00;  15:30;  17:00;  18:00;  19:00.

 1. Линия №8 /Враца – с.Веслец/ :

7:00; 9:30;  12:30;  17:30.

Линия №8 / с.Веслец – Враца/:

7:30; 10:00;  13:00;  18:00.

 1. Линия №9 от спирка „Бл.26“ съответно:

05:50;  07:00;  8:20;  9:40;  10:40;  11:00;  12:20;  13:40;  15:00;  16:00;  16:20;   17:40;  19:00;   20:00;  21:00;  22:00;  23:00

Линия №9 от спирка „Младост 11“ съответно:

06:20; 07:40;  9:00;  10:20;   11:20;  11:40;  13:00;  14:20;  15:40;   16:40;  17:00;  18:20;  19:30;   20:30;  21:30;  22:30;  23:30

 1. Линия №10 /Враца – с. Косталево/:

6:00;  7:00;   9:00;  12:00;  14:00;  17:00;  18:00;  19:30.

Линия №10 /с. Косталево – Враца/:

6:30;  7:30;   9:30;  12:30;  14:30;  17:30;  18:30;  19:50.

11.Линия №13 /Враца – Вилна зона/:

8:00;  10:00;  16:30.

 

12.Линия №20 /Враца – с.Згориград/: 

6:00;  6:40;  8:30;  11:30;   12:40;  13:40;  15:00;  17:40;   18:40;  19:30.

Линия №20 /Враца – с.Згориград/:

6:20;  7:00;  9:00;  12:00;   13:00;  14:00;  15:30;  18:00;   19:00;  19:45.

 1. Линия № 23 /Враца – с. Лиляче/:

7:30;  11:50;   13:10;   15:00;  17:30;  18:30

Линия № 23 / с. Лиляче – Враца/:

6:45;  8:10;  12:30;   13:40;   15:30;  18:00;  19:00

14.Линия Враца – Лютаджик няма да бъде изпълнявана.

 1. Линия Враца – Голямо Пещене:

6:1013:51;  17:31

Линия Голямо Пещене – Враца:

6:5014:20;  18:10

 1. Линия Враца – с. Върбица:

05:50;  12:30;  15:00;  17:30.

Линия с. Върбица – Враца:

06:40;   13:20;   15:50;  18:20

 1. Линия Враца – с. Три кладенци няма да се изпълнява.
 1. Линия Враца – с. Мало Пещене няма да се изпълнява.

 

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

В СИЛА ОТ 14.11.2020 ГОДИНА

ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ

 1. Линия №1 на 30 минути от спирка „Бл.26“:

5:30;  6:10;  6:30;  7:10;  7:30;  8:10;  8:30;  9:00;  9:15;  9:40;  10:00;  10:40;  11:00;  11:40;  12:00;  12:40;  13:00;  13:30;  14:00;  14:30;  15:00;  15:30;  16:00;  16:30;  17:00;  17:30;  18:00;  18:30;  19:00;  19:30;

Линия №1 на 30 минути от спирка „Химко“:

6:00;  6:40;  7:00;  7:40;  8:00;  8:40;  9:00;  9:30;  9:40;  10:10;  10:30;  11:10;  11:30;  12:10;  12:30;  13:10;  13:30;  14:00;  14:30;  15:00;  15:30;  16:00;  16:30;  17:00;  17:30;  18:00;  18:30;  19:00;  19:30;  20:10

 

 1. Линия №2 от спирка „Бл.26“:

5:25;  5:55;  6:25;  6:55;  7:25;  7:55;  8:25;  8:55;  9:55;  10:25;  10:55;  11:25;  11:55;  12:25;  12:55;  13:25;  13:55;  14:25;  14:55;  15:25;  15:55;  16:55;  17:25;  17:55;  18:25;  18:55;  19:25;  19:55

Линия №2 от спирка „Химко“:

5:55;  6:25;  6:55;  7:25;  7:55;  8:25;  8:55;  9:25;  10:25;  10:55;  11:25;  11:55;  12:25;  12:55;  13:25;  13:55;  14:25;  14:55;  15:25;  15:55;  16:25;  17:25;  17:55;  18:25;  18:55;  19:25;  19:55:  20:25

 

АВТОБУСНИ ЛИНИИ

 

СЪБОТА

 1. Линия №3 от бл.26: 6:00; 7:00;  8:00;  9:00;  10:00;  11:00;  12:00;  13:00;  14:00;  15:00;  16:00;  17:00;  18:00;  19:00

Линия №3 от спирка „Медковец“:6:30;  7:30;  8:30;  9:30;  10:30;  11:30;  12:30;  13:30;  14:30;  15:30;  16:30;  17:30;  18:30;  19:30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Линия №5 /Враца – Бистрец/: 6:10; 7:20;  9:40;  13:00;  16:10

Линия №5 /Бистрец – Враца/:  6:30;  7:40;  10:00;  13:20;  16:30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №6 /Враца – с.Челопек/: 8:00; 12:00 ;  17:00

Линия №6 /с.Челопек – Враца/:  8:30;  12:30;  17:30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №7 /Враца – Нефела/

5:50;  8:00;  9:40;  11:30;  14:00;  16:40

Линия №7 /Нефела – Враца/

6:20;  8:30;  10:00;  12:00;  14:30;  17:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №8 /Враца – с.Веслец/

7:00; 12:30;  17:30

Линия №8 / с.Веслец – Враца/

7:30;  13:00;  18:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №10 /Враца – с. Косталево/ 6:00; 7:00;  14:00;  18:00;  19:30

Линия №10 /с. Косталево – Враца/ 6:30;  7:30;  14:30;  18:30;  19:50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №13 /Враца – Вилна зона/ 8:00; 10:00;  16:30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №20 /Враца – с.Згориград/ 7:20;  8:40;  12:40;  15:00;  19:00

Линия №20 /Враца – с.Згориград/  7:40;  9:00;  13:00;  15:30;  19:20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 1. Линия № 23 /Враца – с. Лиляче/ 8:30; 15:30;

Линия № 23 / с. Лиляче – Враца/ 9:00;  16:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия Враца – Голямо Пещене 8:30;

Линия Голямо Пещене – Враца     9:10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия Враца – с. Върбица 6:50

Линия с. Върбица – Враца    7:40

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

АВТОБУСНИ ЛИНИИ

 

НЕДЕЛЯ

 1. Линия №3 от бл.26: 6:00; 7:00;  8:00;  9:00;  10:00;  11:00;  12:00;  13:00;  14:00;  15:00;  16:00;  17:00;  18:00;  19:00

Линия №3 от спирка „Медковец“: 6:30;  7:30;  8:30;  9:30;  10:30;  11:30;  12:30;  13:30;  14:30;  15:30;  16:30;  17:30;  18:30;  19:30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Линия №5 /Враца – Бистрец/: 7:20; 9:40;  13:00;  16:10

Линия №5 /Бистрец – Враца/:  7:40;  10:00;  13:20;  16:30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №6 /Враца – с.Челопек/: 8:00; 12:00 ;  17:00

Линия №6 /с.Челопек – Враца/:  8:30;  12:30;  17:30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №7 /Враца – Нефела/: 8:00; 9:40;  11:30;  14:00;  16:40

Линия №7 /Нефела – Враца/: 8:30;  10:00;  12:00;  14:30;  17:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №8 /Враца – с.Веслец/: 7:00; 12:30; 17:30

Линия №8 / с.Веслец – Враца/: 7:30;  13:00;  18:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №10 /Враца – с. Косталево/: 6:00; 7:00;  14:00;  18:00;  19:30

Линия №10 /с. Косталево – Враца/:  6:30;  7:30;  14:30;  18:30;  19:50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №13 /Враца – Вилна зона/: 8:00; 10:00;  16:30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия №20 /Враца – с.Згориград/: 7:20; 8:40;  12:40;  15:00;  19:00

Линия №20 /Враца – с.Згориград/: 7:40;  9:00;  13:00;  15:30;  19:20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия № 23 /Враца – с. Лиляче/: 8:30; 15:30;

Линия № 23 / с. Лиляче – Враца/: 9:00;  16:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия Враца – Голямо Пещене

Линия Голямо Пещене – Враца 17:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия Враца – с. Върбица 17:30

Линия с. Върбица – Враца   18:20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Линия Враца – Лютаджик няма да бъде изпълнявана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПИСАНИЕ 

ГРАДСКА ЛИНИЯ №4 (4А) – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

възстановява се от 14.09.2020 г.

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 32, ж.к. Дъбника бл. 40, ДАП, Стари гробища, Баба Илиица 1, Баба Илиица 2, Шипка, Никола Вапцаров 1, Никола Вапцаров 2, Ст. Пазар, ж.п. гара, пл. Благоев, пл. Родина, СУ „Хр. Ботев“, Болница, OMV, Медковец.

от ж.к. Дъбника:  бл.26: 6:45; 7:45; 16:45; 18:25.

от Медковец: 7:15; 8:25; 17:20; 19:00.

Линия № 4(4A) Празнично няма да бъде изпълнявана.

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 9

 ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26; ж.к. „Младост“ №11

Спирки по маршрута: ж.к. „Дъбника“ бл.26, ж.к. „Дъбника“ бл.24, ж.к. „Дъбника“ бл.18, СУ „Н.Войводов“, поща ж.к. „Дъбника“, ж.к. „Сениче“ бл.57, ж.к. „Сениче“ бл.62, Ел.подстанция, ж.к. „Сениче“ бл.202, кв. „Кулата“1, кв. „Кулата“ -център, кв. „Кулата“ 1, ж.к. „Сениче“ бл.202, Ел.подстанция, ж.к. „Сениче“ бл.62, ж.к. „Сениче“ бл.55/70, ж.к. „Сениче“ Лидъл, кв.72, Каляда, Деспред, СУ „Отец Паисий“, пл. „Св.Софроний Врачански“, пл. „Суми“, Автогара, ЕГ „Йоан Екзарх“, НУ „Иван Вазов“, пл. „Левски“, Г.Апостолов, ж.к. „Младост“ бл.11

ж.к. Дъбника, бл. 26: 05:50; 06:40; 07:00; 08:00; 08:20; 09:20; 09:40; 10:40; 11:00; 12:00; 12:20; 13:20; 13:40; 14:40; 15:00; 16:00; 16:20; 17:20; 17:40; 18:20; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00

Междинна спирка в кв. Кулата в посока Младост 11: 06:00; 06:50; 07:10; 08:10; 08:30; 09:30; 09:50; 10:50; 11:10; 12:10; 12:30; 13:30; 13:50; 14:50; 15:10; 16:10; 16:30; 17:30; 17:50; 18:30; 19:10; 19:40; 20:10; 20:40; 21:10; 21:40; 22:10; 22:40; 23:10

Младост 11**: 06:20; 07:20; 07:40; 08:40; 09:00; 10:00; 10:20; 11:20; 11:40; 12:40; 13:00; 14:00; 14:20; 15:20; 15:40; 16:40; 17:00; 17:40; 18:20; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00; 23:30

Междинна спирка в кв. Кулата ж.к. Дъбника бл. 26: 06:50; 07:50; 08:10; 09:10; 09:30; 10:30; 10:50; 11:50; 12:10; 13:10; 13:30; 14:30; 14:50; 15:50; 16:10; 17:10; 17:30; 18:10; 18:50; 19:20; 19:50; 20:20; 20:50; 21:20; 21:50; 22:20; 22:50; 23:20; 23:50

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1

 ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, Младост, Хим. техникум, Химко 1, м-н  Практикер,  Химко 2.

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30,  11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30.

Време на тръгване от Химко: 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:10.

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:30, 6:10, 6:30, 7:10, 7:30, 8:10, 8:30, 9:00, 9:15, 9:40, 10:00, 10:40, 11:00, 11:40, 12:00, 12:40, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30.

Време на тръгване от Химко: 6:00, 6:40, 7:00, 7:40, 8:00, 8:40, 9:00, 9:30, 9:40, 10:10, 10:30, 11:10, 11:30, 12:10, 12:30, 13:10, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:10.

 

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1А

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, кв. Медковец

 Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Време на тръгване от Медковец: 6:50, 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20,  19:50,  20:30,  21:00,  21:30,  22:00

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1А

 ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:50, 6:50, 7:50, 8:45, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 21:00, 21:20.

Време на тръгване от Медковец: 6:20, 7:20, 8:20, 9:20, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:10, 14:50 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:25, 21:50.

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 32, ж.к. Дъбника бл. 40, ДАП, Строителен техникум, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, Младост, Хим. техникум, м-н Практикер, Химко 2

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:10, 5:40,  6:10, 6:40, 7:10,  7:40, 8:10, 8:40, 9:10,  9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,  17:10,  17:40, 18:10, 18:40,  19:10,  19:40.

Време на тръгване от Химко: 5:40, 6:10, 6:40, 7:10,   7:40,   8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40,  19:10,  19:40,  20:10.

 

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2 

 ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Време на тръгване от начален пункт – бл.26:: 5:25, 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 9:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55.

Време на тръгване от Химко: 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25.

    ГРАДСКА ЛИНИЯ №3

 ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника Поща, ж.к. Сениче Лидъл, Май 5, Аванти, пл. Руски, Крайречен булевард, Червен площад, пл. Хр. Ботев, Ахат, Болница, OMV, Медковец

ж.к.Дъбника, бл. 26: 6:05, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35

Медковец: 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05

 

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ЛИНИЯ №3

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника Поща, ж.к. Сениче Лидъл, Май 5, Аванти, пл. Руски, Крайречен булевард, Червен площад, пл. Хр. Ботев, Ахат, Болница, OMV, Медковец

ж.к. Дъбника, бл. 26: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:’00, 16:00,17:00, 18:00, 19:00

Медковец: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

 1. Линия №5/Враца – Бистрец/ остава за изпълнение следните часовете: 5:40;  6:40 /5A/;  7:45;  9:50/5A/;  11:30;  12:30;  13:25; 14:20;  15:20;  16:45/5A/;   17:40;  18:45;  19:30.
 2. Линия №6 /Враца – с.Челопек/остава за изпълнение следните часовете: 6:20;  8:30;  12:00;  15:00;  17:30;  19:30.
 3. Линия №7 /Враца – Нефела/ остава за изпълнение следните часовете: 6:10;  7:05;  8:00;  9:30;  11:30;  12:30;  13:30;  15:00;  16:30;  17:30;  18:40.
 4. Линия №8 /Враца – с.Веслец/ остава за изпълнение следните часовете: 9:30;  12:30;  17:30.
 5. Линия №9 остава за изпълнение следните часовете: 06:30; 7,30; 08:30; 10:00; 11:00; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 18:00;  19:00.
 6. Линия №10 /Враца – с. Косталево/остават за изпълнение следните часовете: 6:00;  7:00; 9:00; 12:00;  14:00;  17:00;  18:00;  19:30.
 7. Линия №13 /Враца – Вилна зона/остават за изпълнение следните часовете8:00; 10:00; 16:30.
 8. Линия №20 /Враца – с.Згориград/остават за изпълнение следните часовете:6:00;  6:40;  8:30;  11:30;  13:40;  15:00;  17:40;  19:30.
 9. Линия № 23 /Враца – с. Лиляче/ остават за изпълнение следните часовете: 7:30;  11:50;   13:10;  17:30.
 10. Линия Враца – Лютаджик– изпълнява се Вторник, Петък и Неделя 8:00 и 18:30
 11. Линия Враца – Голямо Пещене остават за изпълнение следните часовете 6:41; 17:31.
 12. Линия Враца – с. Върбица остават за изпълнение следните часовете 6:50;   17:30.
 13. Линия Враца – с. Три кладенци няма да се изпълнява.
 14. Линия Враца – с. Мало Пещене няма да се изпълнява.

 

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

 1. Линия №5 /Враца – Бистрец/  6:10/събота/;  7:20;  9:40; 13:00;  16:10
 2. Линия №6 /Враца – с.Челопек/ 8:00;  12:00;  17:00;
 3. Линия №7 /Враца – Нефела/  9:40;  11:30;  16:40;
 4. Линия №8 /Враца – с.Веслец/ 7:00;  12:30;  17:30.
 5. Линия №9 няма да бъде изпълнявана
 6. Линия №10 /Враца – с. Косталево/  6:00;  7:00; 18:00.
 7. Линия №13 /Враца – Вилна зона/     8:00;  16:30.
 8. Линия №20 /Враца – с.Згориград/ 7:20;  8:40;  12:40;  15:00.
 9. Линия № 23 /Враца – с. Лиляче/ остават за изпълнение следните часовете:  8:30;  15:30.
 10. Линия Враца – Лютаджик– изпълнява се Неделя 8:00 и 18:30
 11. Линия Враца – Голямо Пещене няма да бъде изпълнявана
 12. Линия Враца – с. Върбица остават за изпълнение следните часовете 6:50 /Събота/;   17:30 /Неделя/.
 13. Линия Враца – с. Три кладенци няма да се изпълнява.
 14. Линия Враца – с. Мало Пещененяма да се изпълнява.
 15. Линия Химко-Нов гробищен парк – Събота от 8:00 часа до 13:00 часа

 

ВРАЦА – БИСТРЕЦ – ВРАЦА /5 и 5А/

 ВРАЦА   5:40;  6:20; 6:40 /5A/;  7:15; 7:45;  8:20; 9:50/5A/;  11:30;  12:30;  13:25; 14:20;  15:20;  16:40/5A/;  17:15;  17:40;  18:00/5A/;  18:45;  19:30;

БИСТРЕЦ   6:00 /5A/;  6:45;7:15;  7:50;  8:30/5A/;   10:20;  12:00;  13:00;  13:50;  14:50;  15:50/5A/;   17:10;  17:35/5A/;  18:20;  19:05;  19:45

Линия 5 е до у-ще Иван Вазов

Линия 5А е до кв.Младост

ЛИНИЯ №9 /заместваща маршрутки №2 и №50/

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. „Младост“

Спирки по маршрута: ж.к. „Дъбника“ бл.26, ж.к. „Дъбника“ бл.24, ж.к. „Дъбника“ бл.18, СУ „Никола Войводов“, ж.к. „Дъбника“-Поща, ж.к. „Сениче“ бл.51, ж.к. „Сениче“ бл.62, ж.к. „Сениче“ бл.55/70, ж.к. „Сениче“- Лидъл, кв.72, Каляда, Деспред, СУ „Отец Паисий“, пл. „Софроний Врачански“, пл. „Суми“, Автогара, ПЕГ „Йоан Екзарх“, НУ „Ив.Вазов“, пл. „Левски“, ул. „Георги Апостолов“, ж.к. „Младост“ бл.10 и обратно в следните часове:

Бл.26: 06:30ч.; 7,30ч.; 08:30ч.; 09:30ч.; 10:00ч; 11:00ч.; 12:00ч.; 12:30ч.; 13:00ч.; 13:30ч.; 14:00ч.; 14:30ч.; 15:00ч.; 15:30ч.; 16:00ч; 16:30ч.; 17:15ч.; 18:00ч.; 18:30ч.; 19:00ч.; 19:30ч.
Кв.Младост 11: 06:30ч; 07:00ч.; 07:35ч.;  08:00 ч; 08:40ч.; 09:00ч.; 10:30ч; 11:30ч.; 12:30ч.; 13:00ч.; 13:30ч.; 14:00ч.; 15:00ч.; 16:00ч; 16,30 ч., 17:00ч.; 18:30ч.; 19:00ч.; 19:30ч; 20:00ч.
 • Средната продължителност на пътуването по линия №9 от начална до крайна точка е 30 минути.

ЛИНИЯ №9А

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Младост

Сприки по маршрута: ж.к. „Дъбника“ бл.26, ж.к. „Дъбника“ бл.24, ж.к. „Дъбника“ бл.18, СУ „Никола Войводов“, ж.к. „Дъбника“- Поща, ж.к. „Сениче“ бл.51, ж.к. „Сениче“ бл.62, Ел.подстанция, ж.к. „Сениче“ бл.202, кв. „Кулата 1“, кв. „Кулата“ – център, кв. „Кулата 1“, ж.к. „Сениче“ бл.202, Ел.подстанция, ж.к. „Сениче“ бл.62, ж.к. „Сениче“ бл.55/70, ж.к. „Сениче“ Лидъл, кв.72, Каляда, Деспред, СУ „Отец Паисий“, пл. „Софроний Врачански“, пл. „Суми“, Автогара, ПЕГ „Йоан Екзарх“, НУ „Ив.Вазов“, пл. „Левски“, ул. „Георги Апостолов“, ж.к. „Младост“ бл.10 и обратно в следните часове:

Бл.26:             05:50ч.; 07:00ч.;  08:00ч.; 10:30ч.;
Кв.Кулата     06:00ч.; 07:10ч.;  08:10ч.; 10:40ч.;
Младост 11:  10:00ч; 11:10ч.; 14:30ч; 15:40ч.; 17:45ч.
 • Средната продължителност на пътуването по линия №9А от начална до крайна точка е 40 минути.

 

ЛИНИЯ №4

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. „Дъбника“  бл.26, ж.к„Дъбника“ бл.32, ж.к „Дъбника“  бл.40, ДАП, Г.Генов, ж.к. „Металург“, ЖП Гара, пл. „Софроний Врачански“, пл. „Родина“, СУ „Хр.Ботев“, МБАЛ „Христо Ботев“, ОМВ, кв. „Медковец“ и обратно, в следните часове:

Бл.26:               09:25ч.; 10:25ч.; 11:25ч.; 12:25ч.; 13:25ч.; 14:25ч.; 15:25ч.; 19:25ч.
Кв.Медковец:   09:55ч.; 10:55ч.; 11:55ч.; 12:55ч.; 13:55ч.; 14:55ч.; 15:55ч.; 19:55ч.
 • Средната продължителност на пътуването по линия №4 от начална до крайна точка е 30 минути.

ЛИНИЯ №4А

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. „Дъбника“ бл.26, „Дъбника“ бл.32, „Дъбника“ бл.40, ДАП, Централен гробищен парк, ул. „Баба Илийца“ 1, ул. „Баба Илийца“ 2, ул. „Шипка“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Никола Вапцаров“ 2, ж.к. „Металург“, ЖП Гара, пл. „Софроний Врачански“, пл. „Родина“, СУ „Хр.Ботев“, МБАЛ „Христо Ботев“, ОМВ, кв. „Медковец“ и обратно, в следните часове:

Бл.26:              06:45ч.; 07:45ч.;  16:45ч.; 18:25ч.
Кв.Медковец:  07:15ч.; 08:25ч.; 17:20ч.; 19:00ч.
 • Средната продължителност на пътуването по линия №4А от начална до крайна точка е 40 минути.

ЛИНИЯ №3

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника Поща, ж.к. Сениче Лидъл, Май 5, Аванти, пл. Руски, Крайречен булевард, Червен площад, пл. Хр. Ботев, Ахат, Болница, OMV, Медковец

Време на тръгване от ж.к. Дъбника, бл. 26: 6:05, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35

 Време на тръгване от Медковец: 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05

ЗИМНО РАЗПИСАНИЕ

в сила от 02.09.2019 година

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1 /заменяща Линия №4/ – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, Младост, Хим. техникум, Химко 1, м-н Практикер,  Химко 2.

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30,  11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,

Време на тръгване от Химко: 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:10

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1 /заменяща Линия №4/ – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:30, 6:10, 6:30, 7:10, 7:30, 8:10, 8:30, 9:00, 9:15, 9:40, 10:00, 10:40, 11:00, 11:40, 12:00, 12:40, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30,

Време на тръгване от Химко: 6:00, 6:40, 7:00, 7:40, 8:00, 8:40, 9:00, 9:30, 9:40, 10:10, 10:30, 11:10, 11:30, 12:10, 12:30, 13:10, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:10

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1А /заменяща Линия №4/ – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, кв. Медковец

 Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Време на тръгване от Медковец: 6:50, 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20,  19:50,  20:30,  21:00,  21:30,  22:00,  22:30

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1А /заменяща Линия №4/ – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:50, 6:50, 7:50, 8:45, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 21:00, 21:20

Време на тръгване от Медковец: 6:20, 7:20, 8:20, 9:20, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:10, 14:50 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:25, 21:50,

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2 /заменяща Линия №17/ – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 32, ж.к. Дъбника бл. 40, ДАП, Строителен техникум, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, Младост, Хим. техникум, м-н Практикер, Химко 2

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:10, 5:40,  6:10, 6:40, 7:10,  7:40, 8:10, 8:40, 9:10,  9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,  17:10,  17:40, 18:10, 18:40,  19:10,  19:40

Време на тръгване от Химко: 5:40, 6:10, 6:40, 7:10,   7:40,   8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40,  19:10,  19:40,  20:10

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2 /заменяща Линия №17/ – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Време на тръгване от начален пункт – бл.26:: 5:25, 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 9:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55

Време на тръгване от Химко: 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25

 ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ 

в сила от 01.08.2019 година

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1А – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, кв. Медковец

Време на тръгване от начален пункт: 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Преминаване през контролен пункт: 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

 

 ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1 – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, Младост, Хим. техникум, Химко 1, м-н Практикер,  Химко 2.

Време на тръгване от начален пункт: 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Преминаване през контролен пункт: 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2 – ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

 

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 32, ж.к. Дъбника бл. 40, ДАП, Строителен техникум, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, Младост, Хим. техникум, Химко 1, Химко 2

Време на тръгване от начален пункт: 5:10, 5:40, 6:10, 6:50, 7:20, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:30, 17:10, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:00

Преминаване през контролен пункт: 5:30, 6:10, 6:50, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 17:00, 17:40, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10, 20:30

ГРАДСКА ЛИНИЯ № 1А – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, кв. Медковец

Време на тръгване от начален пункт: 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Преминаване през контролен пункт: 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 1 – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

 

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, Младост, Хим. техникум, Химко 1, м-н Практикер,  Химко 2.

Време на тръгване от начален пункт: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00,

Преминаване през контролен пункт: 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00,20:30

ГРАДСКА ЛИНИЯ: № 2 – ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Наименование: ж.к. Дъбника, бл. 26 – Химко

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 32, ж.к. Дъбника бл. 40, ДАП, Строителен техникум, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, Младост, Хим. техникум, Химко 1, м-н Практикер, Химко 2

Време на тръгване от начален пункт: 5:10, 5:40, 6:10, 6:50, 7:20, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:30, 17:10, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:00

Преминаване през контролен пункт: 5:30, 6:10, 6:50, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 17:00, 17:40, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10, 20:30

 • ЗАБЕЛЕЖКА: При национални и празнични дни, както и в други случаи, маршрутното разписание се изпълнява с намалени интервали между определените часове, утвърдени от кмета на Община Враца.  

 

ГРАДСКИ ЛИНИИ

АХАТ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.33  6.08  6.38  7.08  7.38  8.08  8.38  9.08  9.38  10.08  10.38 11.08  11.38  12.08  12.38  13.08  13.38  14.08  14.38  15.08  15.38  16.08  16.38   17.08  17.308  18.08  18.38  19.08  19.8  20.08  20.38

ЛИНИЯ №4А

4.55  5.50  6.20  6.45  6.50  7.08  7.15  7.25  7.38  7.55  8.08  8.20  8.38  8.50  9.05  9.20  9.50  10.20  10.50  11.20  11.50  12.15  12.25  12.45  12.55  13.20  13.45  13.55  14.20  14.50  15.20  15.50  16.20  16.38  16.50  17.15  17.25  17.45  17.55  18.20  18.50  19.20  19.45  19.55  20.20  20.50  21.05  21.35  22.05  22.35  23.05

 

АХАТ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.58  6.18  6.38  6.58  7.18  7.38  7.58  8.18  8.38  8.58  9.18  9.38  10.28  10.48  11.08  11.28  11.48  12.08  12.28  12.48  13.08  13.28  13.48  14.08  14.28  14.48  15.08  15.28  15.48  16.08  16.28  17.08  17.38  17.58  18.18  18.38  18.58  19.18  19.38  19.58  20.18  20.38

БЛАГОЕВ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.38  6.13  6.43  7.13  7.43  8.13  8.43  9.13  9.43  10.13  10.43  11.13  11.43  12.13  12.43  13.13  13.43  14.13  14.43  15.13  15.43  16.13  16.43  17.13  17.43  18.13  18.43  19.13  19.43  20.13  20.43

ЛИНИЯ №4А

5.00  5.55  6.25  6.50  6.55 7.13  7.20  7.30  7.43  8.00  8.13  8.25  8.43  8.55  9.10  9.25  9.55  10.25  10.55  11.25  11.55  12.20  12.30  12.50  13.00  13.25  13.50  14.00  14.25  14.55  15.25  15.55  16.25  16.43  16.55  17.20  17.30  17.50  18.00  18.25  18.55  19.25  19.50  20.00  20.25  20.55  21.10  21.40  22.10  22.40  23.10

 

БЛАГОЕВ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

6.03  6.23  6.43  7.03  7.23  7.43  8.03  8.23  8.43  9.03  9.23  9.43  10.33  10.53  11.13  11.33  11.53  12.13  12.33  12.53  13.13  13.33  13.53   14.13  14.33  14.53  15.13  15.33  15.53  16.13  16.33  17.13  17.43  18.03  18.23  18.43  19.03  19.23  19.43  20.03  20.23  20.43

БЛОК 6-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.44  6.19  6.49  7.19  7.49  8.19  8.49  9.19  9.49  10.19  10.49  11.19  11.49  12.19  12.49  13.19  13.49  14.19  14.49  15.19  15.49  16.19  16.49  17.19  17.49  18.19  18.49  19.19  19.49  20.19  20.49

 

ЛИНИЯ №4А

5.06  6.01  6.31  6.56  7.01  7.19  7.26  7.36  7.49  8.06  8.19  8.31  8.46  9.01  9.16  9.31  10.01  10.31  11.01  11.31  12.01  12.26  12.36  12.56  13.06  13.31  13.56  14.06  14.31  15.01  15.31  16.01  16.49  17.01  17.26  17.36  17.56  18.01  18.06  18.31  19.31  19.56  20.06  20.31  21.01 21.16  21.46  22.16  22.46  23.16

БЛОК 18 – БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.47  6.22  6.52  7.22  7.52  8.22  8.52  9.22  9.52  10.22  10.52  11.22  11.52  12.22  12.52  13.22  13.52  14.22  14.52  15.22  15.52  16.22  16.52  17.22  17.52  18.22  18.52  19.22  19.52  20.22  20.52

ЛИНИЯ №4А

5.09  6.04  6.34  6.59  7.04  7.22  7.29  7.39  7.52  8.09  8.22  8.34  8.49  9.04  9.19  9.34  10.04  10.34  11.04  11.34  12.04  12.29  12.39  12.59  13.09  13.34  13.59  14.09  14.34  15.04  15.34  16.04  16.52  17.04  17.29  17.39  17.59  18.04  18.09  18.34  19.34  19.59  20.09  20.34  21.04 21.19  21.49  22.19  22.49  23.19

БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

6.10 6.30 6.50  7.10 7.30  7.50  8.10  8.30  8.50  9.10  9.30  9.50  10.40  11.00  11.20  11.40 12.00  12.20  12.40  13.00  13.20  13.40  14.00  14.20  14.40  15.00  15.20  15.40  16.00  16.20  16.40  17.20  17.50  18.10  18.30  18.50  19.10  19.30  19.50  20.10  20.30  20.50

 

БОЛНИЦА-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.31  6.06  6.36  7.06  7.36  8.06  8.36  9.06  9.36  10.06  10.36  11.06  11.36  12.06  12.36  13.06  13.36  14.06  14.36  15.06  15.36  16.06 16.36  17.06  17.36  18.06  18.36  19.06  19.36  20.06  20.36

ЛИНИЯ №4А

4.53  4.48   6.18  6.43  6.48  7.06  7.13  7.23  7.36  7.53  8.06  8.18  8.36  8.48  9.03  9.18  9.48  10.18  10.48  11.18  11.48  12.13  12.23  12.43  12.53  13.18  13.43  13.53  14.18  14.48  15.18   15.48  16.18  16.36  16.48  17.13  17.23  17.43  17.53  18.18  18.48  19.18  19.43  19.53  20.18  20.48  21.03  21.33  22.03  22.33  23.03

 

БОЛНИЦА-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.56  6.16  6.36  6.56  7.16  7.36  7.56  8.16  8.36  8.56  9.16  9.36  10.26  10.46  11.06  11.26  11.46   12.06 12.26 12.46  13.06  13.26  13.46  14.06  14.26  14.46  15.06  15.26  15.46  16.06  16.26  17.06  17.36  17.56  18.16  18.36 18.56  19.16  19.36  19.56  20.16  20.36

 

ГРОБИЩЕН ПАРК-БЛОК 41-БЛОК 26

 

ЛИНИЯ №17
6.08  6.28  6.48  7.08  7.28  7.47  8.08  8.28  8.48  9.08  9.28  9.48  10.38  10.58  11.18  11.38  11.58  12.18  12.38  12.58  13.18  13.38  13.58  14.18  14.38  14.58  15.18  15.38  15.58  16.18  16.38   17.18  17.48  18.08  18.28  18.48  19.08  19.28  19.48  20.08  20.28  20.48

КОСМОС-БЛОК 26

 ЛИНИЯ № 4

5.33  6.08  6.38  7.08  7.38  8.08  8.38  9.08  9.38  10.08  10.38 11.08  11.38  12.08  12.38  13.08  13.38  14.08  14.38  15.08  15.38  16.08  16.38   17.08  17.308  18.08  18.38  19.08  19.8  20.08  20.38

ЛИНИЯ №4А

4.55  5.50  6.20  6.45  6.50  7.08  7.15  7.25  7.38  7.55  8.08  8.20  8.38  8.50  9.05  9.20  9.50  10.20  10.50  11.20  11.50  12.15  12.25  12.45  12.55  13.20  13.45  13.55  14.20  14.50  15.20  15.50  16.20  16.38  16.50  17.15  17.25  17.45  17.55  18.20  18.50  19.20  19.45  19.55  20.20  20.50  21.05  21.35  22.05  22.35  23.05

 КОСМОС-БЛОК 41-БЛОК 26

 ЛИНИЯ №17

5.58  6.18  6.38  6.58  7.18  7.38  7.58  8.18  8.38  8.58  9.18  9.38  10.28  10.48  11.08  11.28  11.48  12.08  12.28  12.48  13.08  13.28  13.48  14.08  14.28  14.48  15.08  15.28  15.48  16.08  16.28  17.08  17.38  17.58  18.18  18.38  18.58  19.18  19.38  19.58  20.18  20.38

 

МЛАДОСТ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.29  6.04  6.34  7.04  7.34  8.04  8.34  9.04  9.34  10.04  10.34  11.04  11.34  12.04  12.34  13.04  13.34  14.04  14.34  15.04  15.34  16.04  16.34  17.04  17.34  18.04  18.34  19.04  19.34  20.04  20.34

ЛИНИЯ №4А

4.51  5.46  6.16  6.41  6.46  7.04  7.11  7.21  7.34  7.51  8.04  8.16  8.34  8.46  9.01  9.16  9.46  10.16  10.46  11.16  11.46  12.11  12.21  12.41  12.51  13.16  13.41  13.51  14.16  14.46  15.16    15.46  16.16  16.34  16.46  17.11  17.21  17.41  17.51  18.16  18.46  19.16  19.41  19.51  20.16  20.46  21.01  21.31  22.01  22.31  23.01

 

МЛАДОСТ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.54  6.14  6.34  6.54  7.14  7.34  7.54  8.14  8.34  8.54  9.14  9.34  10.24  10.44  11.04  11.24  11.44  12.04  12.24  12.44  13.04  13.24  13.44  14.04  14.24  14.44  15.04  15.24  15.44  16.04  16.24  17.04  17.34  17.54  18.14  18.34  18.54  19.14  19.34  19.54  20.14  20.34

6.41 7.04  7.11 7.34 7.51 8.04  8.34  9.01  9.46  10.16  11.16  12.21  12.41  13.16  13.41  13.51  14.16  14.46  15.16  16.34  17.11  17.41  18.46  19.16  20.16  20.46

 

ОКОЛЧИЦА-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.42  6.17  6.47  7.17  7.47  8.17  8.47  9.17  9.47  10.17  10.47  11.17  11.47  12.17  12.47  13.17  13.47  14.17  14.47  15.17  15.47  16.17  16.47  17.17  17.47  18.17  18.47  19.17  19.47  20.17  20.47

ЛИНИЯ №4А 

5.04  6.00  6.29  6.54  6.59  7.17  7.24  7.34  7.47  8.04  8.17  8.29  8.47  8.59  9.14  9.29  9.59  10.29  10.59  11.29  11.59  12.24  12.34  12,54  13.04  13.29  13.54  14.04  14.29  14.59  15.29  15.59  16.29  16.47  17.00  17.24  17.34  17.54  18.04  18.29  18.59  19.29  19.54  20.04  20.29   20.59  21.14  21.44  22.14  22.44  23.14

 

МЕДКОВЕЦ – БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4A – 4.50  5.45  6.15  6.40  6.45  7.10  7.20  7.50  8.15  8.30  8.45  9.00  9.15  9.45 10.15  10.45  11.15  11.45  12.10  12.20  12.40  12.50  13.15  13.40  13.50  14.15  14.45  15.15  15.45  16.15  16.30  16.45  17.10  17.20  17.40  17.50  18.15  18.45  19.15  19.40  19.50  20.15  20.45  21.00  21.30  22.00  22.30  23.00 

 

ХИМКО БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4 5.25  6.00  6.30  7.00  7.30  8.00  8.30  9.00  9.30  10.00  10,30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30  14.00  14.30  15.00  15.30  16.00  16.30  17.00  17.30  18.00  18.30  19.00  19.30  20.00  20.30

 

ЛИНИЯ № 17

5.50  6.10  6.30  6.50  7.10  7.30  7.50  8.10  8.30  8.50  9.10  9.30  10.20  10.40  11.00  11.20  11.40  12.00  12.20  12.40  13.00  13.20  13.40  14.00  14.20  14.40  15.00  15.20  15.40  16.00  16.20  17.00  17.30  17.50  18.10  18.30  18.50  19.10  19.30  19.50  20.10  20.30

 

СТ.ПАЗАР-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.41  6.16  6.46  7.16  7.46  8.16  8.46  9.16  9.46  10.16  10.46  11.16  11.46  12.16  12.46  13.16  13.46  14.16  14.46  15.16  15.46  16.16  16.46  17.16  17.46  18.16  18.46  19.16  19.46  20.16  20.46

 

ЛИНИЯ №4А 5.03   5.58   6.28  6.53  6.58  7.16  7.23  7.33  7.46  8.03  8.16  8.28  8.46  8.58  9.13  9.28  9.58  10.28  10.58  11.28  11.58  12.23  12.33  12.53  13.03  13.28  13.53  14.03  14.28  14.58  15.28  15.58  16.28  16.46  16.58  17.23  17.33  17.53  18.03  18.28  18.58  19.28  19.53  20.03  20.28  20.58  21.13  21.43  22.13   22.43  23.13

СТ.ПАЗАР-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17 6.06  6.26  6.46  7.06  7.26  7.46  8.06  8.26  8.46  9.06  9.26  9.46  10.36  10.56  11.16  11.36  11.56  12.16  12.36  12.56  13.16  13.36  13.56  14.16  14.36  14.56  15.16  15.36  15.56  16.16  16.36  17.16  17.46  18.06  18.26  18.46  19.06  19.26  19.46  20.06  20.26  20.46

 

СУМИ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.36  6.11  6.41  7.11  7.41  8.11  8.41  9.11  9.41  10.11  10.41  11.11  11.41  12.11  12.41  13.11  13.41  14.11  14.41  15.11  15.41  16.11  16.41  17.11  17.41  18.11  18.41  19.11  19.41  20.11  20.41

ЛИНИЯ №4А

4.58  5.53  6.23  6.48  6.53  7.11  7.18  7.28  7.41  7.58   8.11  8.23  8.41  8.53  9.08  9.23  9.53  10.23  10.53  11.23  11.53  12.18  12.28  12.48  12.58  13.23  13.48  13.58  14.23  14.53  15.23 15.53  16.23  16.41  16.53  17.18  17.28  17.48  17.58  18.23  18.53  19.23  19.48  19.58  20.08  20.23  20.53  21.38  22.08  22.38  23.08

 

СУМИ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

6.01  6.21  6.41  7.01  7.21   7.41  8.01  8.21  8.41  9.01  9.21  9.41  10.31  10.51  11.11  11.31  11.51  12.11  12.31  12.51  13.11  13.31  13.51  14.11  14.31  14.51  15.11  15.31  15.51  16.11  16.31  17.11  17.41  18.01  18.21  18.41  19.01  19.21  19.41  20.01   20.21  20.41

УНИКА ММ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.42 6.17  6.47  7.17  7.47  8.17  8.47  9.17  9.47  10.17  10.47  11.17  11.47  12.17  12.47  13.17  13.47  14.17  14.47  15.17  15.47  16.17  16.47  17.17  17.47  18.17  18.47  19.17  19.47  20.17  20.47

ЛИНИЯ №4А

5.04  6.00  6.29  6.54  6.59  7.17  7.24  7.34  7.47  8.04  8.17  8.29  8.47  8.59  9.14  9.29  9.59  10.29  10.59  11.29  11.59  12.24  12.34  12,54  13.04  13.29  13.54  14.04  14.29  14.59  15.29  15.59  16.29  16.47  17.00  17.24  17.34  17.54  18.04  18.29  18.59  19.29  19.54  20.04  20.29   20.59  21.14  21.44  22.14  22.44  23.14

ХИМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4 5.28  6.03  6.33  7.03  7.33  8.03  8.33  9.03  9.33  10.03  10.33 11.03  11.33  12.03  12.33  13.03  13.33  14.03  14.33  15.03  15.33  16.03  16.33  17.03  17.33  18.03  18.33  19.03  19.33  20.03  20.33

ХИМ. ТЕХНИКУМ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.53  6.13  6.33  6.53  7.13  7.33  7.53  8.13  8.33  8.53  9.10  9.33 10.23  10.43  11.03  11.23  11.43  12.03  12.23  12.43  13.03  13.23  13.43  14.03  14.23  14.43  15.03  15.23  15.43  16.03  16.23  17.03  17.33   17.53  18.13  18.33  18.53  19.13  19.33  19.53  20.13  20.33

 

ЧЛК-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17 6.08  6.28  6.48  7.08  7.28  7.47  8.08  8.28  8.48  9.08  9.28  9.48  10.38  10.58  11.18  11.38  11.58  12.18  12.38  12.58  13.18  13.38  13.58  14.18  14.38  14.58  15.18  15.38  15.58  16.18  16.38   17.18  17.48  18.08  18.28  18.48  19.08  19.28  19.48  20.08  20.28  20.48

 

МАРШРУТКИ

ЛИНИЯ № 50

                                                        Рум – Медковец –Рум                                                                                             

50¹      7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00  13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

М        6:30 7:30 8:30  9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

50²     6:30 7:30 8:30 9:30   10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

М       7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 

           ЛИНИЯ № 2

                                                    ж.к. Сениче – Младост – ж.к. Сениче                                                

                       

2         6:30 7:30 8:30   9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

М        7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 


ВРАЦА – НЕФЕЛА – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА                 5:10  6:10  7:05  8:00  9:30  11:30  12:30  13:30  15:00  16:30  17:30  18:40  19:30

НЕФЕЛА              5:30  6:40  7:30  8:30  10:00  12:00  13:00  14:00  15:30  17:00  18:00  19:00  19:50

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА                     5:50  8:00       9:40  11:30  14:00  16:40  19:30

НЕФЕЛА                 6:20  8:30  10:00  12:00  14:30  17:00  20:00

 

 ЗАБЕЛЕЖКА:

 • ТАКСУВАНЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КОНДУКТОР ИЛИ ШОФЬОРА, КАТО ЦЕНАТА НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ Е 1,00 лв.;                           
 • БИЛЕТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ НЯМА ДА СА ВАЛИДНИ; 
 • АБОНАМЕНТНИ КАРТИ СЕ ИЗДАВАТ НА ПАВИЛИОНИТЕ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА“ ЕООД;

 

ВРАЦА-ТРИ КЛАДЕНЦИ-ВРАЦА

 

 ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

 ВРАЦА                        7:20    15:00

 ТРИ КЛАДЕНЦИ      8:10    16:30

 

 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ

1

2

3

4

5

1 ВРАЦА 3,00 3,50 4,00 4,50
2 ЧИРЕН 1,00 2,00 2,50
3 НЕФТ И ГАЗ 1,50 2,00
4 ДЕВЕНЕ 1,50
5 ТРИ КЛАДЕНЦИ

 

ВРАЦА – ЛИЛЯЧЕ – ВРАЦА

 

ВРАЦА – ЛИЛЯЧЕ           7:30  8:50   11:50    13:10    15:00  17:30

ЛИЛЯЧЕ – ВРАЦА          6:45   8:10   9:30     12:30    14:20  17:00

 

ВРАЦА – ВИЛНА ЗОНА – ВРАЦА

ЕЖЕДНЕВНО

 ВРАЦА                        8:00  10:00  16:30

 ВИЛНА ЗОНА            8:30  10:30  17:00

 

ВРАЦА – ЛЮТАДЖИК – ВРАЦА

  ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА                        7:45  18:00

ЛЮТАДЖИК             7:00  18:45

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА                        8:00(СЪБОТА)           18:00(НЕДЕЛЯ)

ЛЮТАДЖИК             7:00(СЪБОТА)  17:00(НЕДЕЛЯ)

  ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ 

МАРШРУТ 1 2
1 ВРАЦА 5,00
2 ЛЮТАДЖИК

 

ВРАЦА – БИСТРЕЦ – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 ВРАЦА               5:50  6:30  7:00  7:30  8:10  10:00  11:40  12:40  13:30  14:30  15:30  16:30  17:15  18:00  18:45  19:30

 БИСТРЕЦ          6:10  6:45  7:15  7:50  8:30  10:20  12:00  13:00  13:50  14:50  15:50  17:00  17:35  18:20  19:05  19:45

 

 ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               6:10   7:20    9:40  13:00  16:10  18:20 (СЪБОТА)

 БИСТРЕЦ          6:30  7:40  10:00  13:20  16:30  18:40 (СЪБОТА)

 

ВРАЦА – ВЕСЛЕЦ – ВРАЦА

 ЕЖЕДНЕВНО

 ВРАЦА               7:00    9:30  12:30  17:30

ВЕСЛЕЦ            7:30  10:00  13:00  18:00

 

 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ВРАЦА 1,10 1,20 1,20 1,40 1,40 1,60 1,60 1,60 1,80 1,80 2,10 2,10
2 ОРБИТА 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 ВЪРХА 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 ДЕРИВОЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 ЧЕРЕША 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 ПИОНЕР 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7 ДРУЖБА 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 М.ДОЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 МИР 1,00 1,00 1,00 1,00
10 КОРЕНЬО 1,00 1,00 1,00
11 БОТЕВ ПЪТ 1,00 1,00
12 ПОПОВА БАРА 1,00
13 ВЕСЛЕЦ

 

ВРАЦА – ВЪРБИЦА – ВРАЦА

 

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА               5:50   6:50  12:30  15:00  17:30 (от 01.09 до 30.06)

ВЪРБИЦА         6:30   7:40  13:10  15:50 18:10 (от 01.09 до 30.06)

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               6:50(СЪБОТА)                     17:30(НЕДЕЛЯ)

ВЪРБИЦА         7:40(СЪБОТА)           18:10(НЕДЕЛЯ)

 

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4 5
1 ВРАЦА 3,00 3,50 4,00 5,00
2 ГОРНО ПЕЩЕНЕ 0,50 1,50 2,50
3 ТИШЕВИЦА 1,00 2,00
4 ВИРОВСКО 1,00
5 ВЪРБИЦА

 

ВРАЦА – ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА                                6:41  12:41  17:31 

ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ          7:20  13:20  18:10

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4
1 ВРАЦА 1,50 2,50 3,00
2 СП. ЧЕРЕША 1,50 2,50
3 МРАМОРЕН 1,50
4 ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ

ВРАЦА – КОСТАЛЕВО – ВРАЦА

 

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА               6:00  7:00  9:00  12:00  14:00  17:00  18:00  19:30

 

КОСТАЛЕВО   6:30  7:30  9:30  12:30  14:30  17:30  18:30  20:00

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               6:00  7:00  14:00  18:00  19:30

КОСТАЛЕВО   6:30  7:30  14:30  18:30  19:45

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4
1 ВРАЦА 1,50 1,60 1,80
2 Р. КЕРАМИЧНА 1,00 1,00
3 Р. ВЪРБЕШНИЦА 1,00
4 КОСТАЛЕВО

 

ВРАЦА – ЧЕЛОПЕК – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 ВРАЦА               5:00  6:20  8:30  12:00  13:30  15:00  17:30  19:30

ЧЕЛОПЕК         5:20  6:45  9:00  12:30  14:00  15:30  18:00  19:50

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               8:00  12:00  16:00

ЧЕЛОПЕК         8:30  12:30  16:30

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4
1 ВРАЦА 1,60 1,80 2,00
2 ХЪШОВЕ 1,00 1,00
3 ПАВОЛЧЕ 1,00
4 ЧЕЛОПЕК

 

ВРАЦА – ЗГОРИГРАД – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА               6:00  6:40  8:30  11:30  12:40  13:40  15:00  17:40  18:40  19:30

 ЗГОРИГРАД      6:20  7:00  9:00  12:00  13:00  14:00  15:30  18:00  19:00  19:45

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

 ВРАЦА               7:20  8:40  12:40  15:00  19:00

ЗГОРИГРАД      7:40  9:00  13:00  15:30  19:20