DSC02653

Разписание

ГРАДСКИ ЛИНИИ

АХАТ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.33  6.08  6.38  7.08  7.38  8.08  8.38  9.08  9.38  10.08  10.38 11.08  11.38  12.08  12.38  13.08  13.38  14.08  14.38  15.08  15.38  16.08  16.38   17.08  17.308  18.08  18.38  19.08  19.8  20.08  20.38

ЛИНИЯ №4А

4.55  5.50  6.20  6.45  6.50  7.08  7.15  7.25  7.38  7.55  8.08  8.20  8.38  8.50  9.05  9.20  9.50  10.20  10.50  11.20  11.50  12.15  12.25  12.45  12.55  13.20  13.45  13.55  14.20  14.50  15.20  15.50  16.20  16.38  16.50  17.15  17.25  17.45  17.55  18.20  18.50  19.20  19.45  19.55  20.20  20.50  21.05  21.35  22.05  22.35  23.05

 

АХАТ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.58  6.18  6.38  6.58  7.18  7.38  7.58  8.18  8.38  8.58  9.18  9.38  10.28  10.48  11.08  11.28  11.48  12.08  12.28  12.48  13.08  13.28  13.48  14.08  14.28  14.48  15.08  15.28  15.48  16.08  16.28  17.08  17.38  17.58  18.18  18.38  18.58  19.18  19.38  19.58  20.18  20.38

БЛАГОЕВ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.38  6.13  6.43  7.13  7.43  8.13  8.43  9.13  9.43  10.13  10.43  11.13  11.43  12.13  12.43  13.13  13.43  14.13  14.43  15.13  15.43  16.13  16.43  17.13  17.43  18.13  18.43  19.13  19.43  20.13  20.43

ЛИНИЯ №4А

5.00  5.55  6.25  6.50  6.55 7.13  7.20  7.30  7.43  8.00  8.13  8.25  8.43  8.55  9.10  9.25  9.55  10.25  10.55  11.25  11.55  12.20  12.30  12.50  13.00  13.25  13.50  14.00  14.25  14.55  15.25  15.55  16.25  16.43  16.55  17.20  17.30  17.50  18.00  18.25  18.55  19.25  19.50  20.00  20.25  20.55  21.10  21.40  22.10  22.40  23.10

 

БЛАГОЕВ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

6.03  6.23  6.43  7.03  7.23  7.43  8.03  8.23  8.43  9.03  9.23  9.43  10.33  10.53  11.13  11.33  11.53  12.13  12.33  12.53  13.13  13.33  13.53   14.13  14.33  14.53  15.13  15.33  15.53  16.13  16.33  17.13  17.43  18.03  18.23  18.43  19.03  19.23  19.43  20.03  20.23  20.43

БЛОК 6-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.44  6.19  6.49  7.19  7.49  8.19  8.49  9.19  9.49  10.19  10.49  11.19  11.49  12.19  12.49  13.19  13.49  14.19  14.49  15.19  15.49  16.19  16.49  17.19  17.49  18.19  18.49  19.19  19.49  20.19  20.49

 

ЛИНИЯ №4А

5.06  6.01  6.31  6.56  7.01  7.19  7.26  7.36  7.49  8.06  8.19  8.31  8.46  9.01  9.16  9.31  10.01  10.31  11.01  11.31  12.01  12.26  12.36  12.56  13.06  13.31  13.56  14.06  14.31  15.01  15.31  16.01  16.49  17.01  17.26  17.36  17.56  18.01  18.06  18.31  19.31  19.56  20.06  20.31  21.01 21.16  21.46  22.16  22.46  23.16

БЛОК 18 – БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.47  6.22  6.52  7.22  7.52  8.22  8.52  9.22  9.52  10.22  10.52  11.22  11.52  12.22  12.52  13.22  13.52  14.22  14.52  15.22  15.52  16.22  16.52  17.22  17.52  18.22  18.52  19.22  19.52  20.22  20.52

ЛИНИЯ №4А

5.09  6.04  6.34  6.59  7.04  7.22  7.29  7.39  7.52  8.09  8.22  8.34  8.49  9.04  9.19  9.34  10.04  10.34  11.04  11.34  12.04  12.29  12.39  12.59  13.09  13.34  13.59  14.09  14.34  15.04  15.34  16.04  16.52  17.04  17.29  17.39  17.59  18.04  18.09  18.34  19.34  19.59  20.09  20.34  21.04 21.19  21.49  22.19  22.49  23.19

БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

6.10 6.30 6.50  7.10 7.30  7.50  8.10  8.30  8.50  9.10  9.30  9.50  10.40  11.00  11.20  11.40 12.00  12.20  12.40  13.00  13.20  13.40  14.00  14.20  14.40  15.00  15.20  15.40  16.00  16.20  16.40  17.20  17.50  18.10  18.30  18.50  19.10  19.30  19.50  20.10  20.30  20.50

 

БОЛНИЦА-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.31  6.06  6.36  7.06  7.36  8.06  8.36  9.06  9.36  10.06  10.36  11.06  11.36  12.06  12.36  13.06  13.36  14.06  14.36  15.06  15.36  16.06 16.36  17.06  17.36  18.06  18.36  19.06  19.36  20.06  20.36

ЛИНИЯ №4А

4.53  4.48   6.18  6.43  6.48  7.06  7.13  7.23  7.36  7.53  8.06  8.18  8.36  8.48  9.03  9.18  9.48  10.18  10.48  11.18  11.48  12.13  12.23  12.43  12.53  13.18  13.43  13.53  14.18  14.48  15.18   15.48  16.18  16.36  16.48  17.13  17.23  17.43  17.53  18.18  18.48  19.18  19.43  19.53  20.18  20.48  21.03  21.33  22.03  22.33  23.03

 

БОЛНИЦА-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.56  6.16  6.36  6.56  7.16  7.36  7.56  8.16  8.36  8.56  9.16  9.36  10.26  10.46  11.06  11.26  11.46   12.06 12.26 12.46  13.06  13.26  13.46  14.06  14.26  14.46  15.06  15.26  15.46  16.06  16.26  17.06  17.36  17.56  18.16  18.36 18.56  19.16  19.36  19.56  20.16  20.36

 

ГРОБИЩЕН ПАРК-БЛОК 41-БЛОК 26

 

ЛИНИЯ №17
6.08  6.28  6.48  7.08  7.28  7.47  8.08  8.28  8.48  9.08  9.28  9.48  10.38  10.58  11.18  11.38  11.58  12.18  12.38  12.58  13.18  13.38  13.58  14.18  14.38  14.58  15.18  15.38  15.58  16.18  16.38   17.18  17.48  18.08  18.28  18.48  19.08  19.28  19.48  20.08  20.28  20.48

КОСМОС-БЛОК 26

 ЛИНИЯ № 4

5.33  6.08  6.38  7.08  7.38  8.08  8.38  9.08  9.38  10.08  10.38 11.08  11.38  12.08  12.38  13.08  13.38  14.08  14.38  15.08  15.38  16.08  16.38   17.08  17.308  18.08  18.38  19.08  19.8  20.08  20.38

ЛИНИЯ №4А

4.55  5.50  6.20  6.45  6.50  7.08  7.15  7.25  7.38  7.55  8.08  8.20  8.38  8.50  9.05  9.20  9.50  10.20  10.50  11.20  11.50  12.15  12.25  12.45  12.55  13.20  13.45  13.55  14.20  14.50  15.20  15.50  16.20  16.38  16.50  17.15  17.25  17.45  17.55  18.20  18.50  19.20  19.45  19.55  20.20  20.50  21.05  21.35  22.05  22.35  23.05

 КОСМОС-БЛОК 41-БЛОК 26

 ЛИНИЯ №17

5.58  6.18  6.38  6.58  7.18  7.38  7.58  8.18  8.38  8.58  9.18  9.38  10.28  10.48  11.08  11.28  11.48  12.08  12.28  12.48  13.08  13.28  13.48  14.08  14.28  14.48  15.08  15.28  15.48  16.08  16.28  17.08  17.38  17.58  18.18  18.38  18.58  19.18  19.38  19.58  20.18  20.38

 

МЛАДОСТ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.29  6.04  6.34  7.04  7.34  8.04  8.34  9.04  9.34  10.04  10.34  11.04  11.34  12.04  12.34  13.04  13.34  14.04  14.34  15.04  15.34  16.04  16.34  17.04  17.34  18.04  18.34  19.04  19.34  20.04  20.34

ЛИНИЯ №4А

4.51  5.46  6.16  6.41  6.46  7.04  7.11  7.21  7.34  7.51  8.04  8.16  8.34  8.46  9.01  9.16  9.46  10.16  10.46  11.16  11.46  12.11  12.21  12.41  12.51  13.16  13.41  13.51  14.16  14.46  15.16    15.46  16.16  16.34  16.46  17.11  17.21  17.41  17.51  18.16  18.46  19.16  19.41  19.51  20.16  20.46  21.01  21.31  22.01  22.31  23.01

 

МЛАДОСТ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.54  6.14  6.34  6.54  7.14  7.34  7.54  8.14  8.34  8.54  9.14  9.34  10.24  10.44  11.04  11.24  11.44  12.04  12.24  12.44  13.04  13.24  13.44  14.04  14.24  14.44  15.04  15.24  15.44  16.04  16.24  17.04  17.34  17.54  18.14  18.34  18.54  19.14  19.34  19.54  20.14  20.34

6.41 7.04  7.11 7.34 7.51 8.04  8.34  9.01  9.46  10.16  11.16  12.21  12.41  13.16  13.41  13.51  14.16  14.46  15.16  16.34  17.11  17.41  18.46  19.16  20.16  20.46

 

ОКОЛЧИЦА-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.42  6.17  6.47  7.17  7.47  8.17  8.47  9.17  9.47  10.17  10.47  11.17  11.47  12.17  12.47  13.17  13.47  14.17  14.47  15.17  15.47  16.17  16.47  17.17  17.47  18.17  18.47  19.17  19.47  20.17  20.47

ЛИНИЯ №4А 

5.04  6.00  6.29  6.54  6.59  7.17  7.24  7.34  7.47  8.04  8.17  8.29  8.47  8.59  9.14  9.29  9.59  10.29  10.59  11.29  11.59  12.24  12.34  12,54  13.04  13.29  13.54  14.04  14.29  14.59  15.29  15.59  16.29  16.47  17.00  17.24  17.34  17.54  18.04  18.29  18.59  19.29  19.54  20.04  20.29   20.59  21.14  21.44  22.14  22.44  23.14

 

МЕДКОВЕЦ – БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4A – 4.50  5.45  6.15  6.40  6.45  7.10  7.20  7.50  8.15  8.30  8.45  9.00  9.15  9.45 10.15  10.45  11.15  11.45  12.10  12.20  12.40  12.50  13.15  13.40  13.50  14.15  14.45  15.15  15.45  16.15  16.30  16.45  17.10  17.20  17.40  17.50  18.15  18.45  19.15  19.40  19.50  20.15  20.45  21.00  21.30  22.00  22.30  23.00 

 

ХИМКО БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4 5.25  6.00  6.30  7.00  7.30  8.00  8.30  9.00  9.30  10.00  10,30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30  14.00  14.30  15.00  15.30  16.00  16.30  17.00  17.30  18.00  18.30  19.00  19.30  20.00  20.30

 

ЛИНИЯ № 17

5.50  6.10  6.30  6.50  7.10  7.30  7.50  8.10  8.30  8.50  9.10  9.30  10.20  10.40  11.00  11.20  11.40  12.00  12.20  12.40  13.00  13.20  13.40  14.00  14.20  14.40  15.00  15.20  15.40  16.00  16.20  17.00  17.30  17.50  18.10  18.30  18.50  19.10  19.30  19.50  20.10  20.30

 

СТ.ПАЗАР-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.41  6.16  6.46  7.16  7.46  8.16  8.46  9.16  9.46  10.16  10.46  11.16  11.46  12.16  12.46  13.16  13.46  14.16  14.46  15.16  15.46  16.16  16.46  17.16  17.46  18.16  18.46  19.16  19.46  20.16  20.46

 

ЛИНИЯ №4А 5.03   5.58   6.28  6.53  6.58  7.16  7.23  7.33  7.46  8.03  8.16  8.28  8.46  8.58  9.13  9.28  9.58  10.28  10.58  11.28  11.58  12.23  12.33  12.53  13.03  13.28  13.53  14.03  14.28  14.58  15.28  15.58  16.28  16.46  16.58  17.23  17.33  17.53  18.03  18.28  18.58  19.28  19.53  20.03  20.28  20.58  21.13  21.43  22.13   22.43  23.13

СТ.ПАЗАР-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17 6.06  6.26  6.46  7.06  7.26  7.46  8.06  8.26  8.46  9.06  9.26  9.46  10.36  10.56  11.16  11.36  11.56  12.16  12.36  12.56  13.16  13.36  13.56  14.16  14.36  14.56  15.16  15.36  15.56  16.16  16.36  17.16  17.46  18.06  18.26  18.46  19.06  19.26  19.46  20.06  20.26  20.46

 

СУМИ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.36  6.11  6.41  7.11  7.41  8.11  8.41  9.11  9.41  10.11  10.41  11.11  11.41  12.11  12.41  13.11  13.41  14.11  14.41  15.11  15.41  16.11  16.41  17.11  17.41  18.11  18.41  19.11  19.41  20.11  20.41

ЛИНИЯ №4А

4.58  5.53  6.23  6.48  6.53  7.11  7.18  7.28  7.41  7.58   8.11  8.23  8.41  8.53  9.08  9.23  9.53  10.23  10.53  11.23  11.53  12.18  12.28  12.48  12.58  13.23  13.48  13.58  14.23  14.53  15.23 15.53  16.23  16.41  16.53  17.18  17.28  17.48  17.58  18.23  18.53  19.23  19.48  19.58  20.08  20.23  20.53  21.38  22.08  22.38  23.08

 

СУМИ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

6.01  6.21  6.41  7.01  7.21   7.41  8.01  8.21  8.41  9.01  9.21  9.41  10.31  10.51  11.11  11.31  11.51  12.11  12.31  12.51  13.11  13.31  13.51  14.11  14.31  14.51  15.11  15.31  15.51  16.11  16.31  17.11  17.41  18.01  18.21  18.41  19.01  19.21  19.41  20.01   20.21  20.41

УНИКА ММ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4

5.42 6.17  6.47  7.17  7.47  8.17  8.47  9.17  9.47  10.17  10.47  11.17  11.47  12.17  12.47  13.17  13.47  14.17  14.47  15.17  15.47  16.17  16.47  17.17  17.47  18.17  18.47  19.17  19.47  20.17  20.47

ЛИНИЯ №4А

5.04  6.00  6.29  6.54  6.59  7.17  7.24  7.34  7.47  8.04  8.17  8.29  8.47  8.59  9.14  9.29  9.59  10.29  10.59  11.29  11.59  12.24  12.34  12,54  13.04  13.29  13.54  14.04  14.29  14.59  15.29  15.59  16.29  16.47  17.00  17.24  17.34  17.54  18.04  18.29  18.59  19.29  19.54  20.04  20.29   20.59  21.14  21.44  22.14  22.44  23.14

ХИМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ-БЛОК 26

ЛИНИЯ № 4 5.28  6.03  6.33  7.03  7.33  8.03  8.33  9.03  9.33  10.03  10.33 11.03  11.33  12.03  12.33  13.03  13.33  14.03  14.33  15.03  15.33  16.03  16.33  17.03  17.33  18.03  18.33  19.03  19.33  20.03  20.33

ХИМ. ТЕХНИКУМ-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17

5.53  6.13  6.33  6.53  7.13  7.33  7.53  8.13  8.33  8.53  9.10  9.33 10.23  10.43  11.03  11.23  11.43  12.03  12.23  12.43  13.03  13.23  13.43  14.03  14.23  14.43  15.03  15.23  15.43  16.03  16.23  17.03  17.33   17.53  18.13  18.33  18.53  19.13  19.33  19.53  20.13  20.33

 

ЧЛК-БЛОК 41-БЛОК 26

ЛИНИЯ №17 6.08  6.28  6.48  7.08  7.28  7.47  8.08  8.28  8.48  9.08  9.28  9.48  10.38  10.58  11.18  11.38  11.58  12.18  12.38  12.58  13.18  13.38  13.58  14.18  14.38  14.58  15.18  15.38  15.58  16.18  16.38   17.18  17.48  18.08  18.28  18.48  19.08  19.28  19.48  20.08  20.28  20.48

 

МАРШРУТКИ

ЛИНИЯ № 50

                                                        Рум – Медковец –Рум                                                                                             

50¹      7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00  13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

М        6:30 7:30 8:30  9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

50²     6:30 7:30 8:30 9:30   10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

М       7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 

           ЛИНИЯ № 2

                                                    ж.к. Сениче – Младост – ж.к. Сениче                                                

                       

2         6:30 7:30 8:30   9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

М        7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 


ВРАЦА – НЕФЕЛА – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА                 5:10  6:10  7:05  8:00  9:30  11:30  12:30  13:30  15:00  16:30  17:30  18:40  19:30

НЕФЕЛА              5:30  6:40  7:30  8:30  10:00  12:00  13:00  14:00  15:30  17:00  18:00  19:00  19:50

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА                     5:50  8:00       9:40  11:30  14:00  16:40  19:30

НЕФЕЛА                 6:20  8:30  10:00  12:00  14:30  17:00  20:00

 

 ЗАБЕЛЕЖКА:

  • ТАКСУВАНЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КОНДУКТОР ИЛИ ШОФЬОРА, КАТО ЦЕНАТА НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ Е 1,00 лв.;                           
  • БИЛЕТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ НЯМА ДА СА ВАЛИДНИ; 
  • АБОНАМЕНТНИ КАРТИ СЕ ИЗДАВАТ НА ПАВИЛИОНИТЕ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА“ ЕООД;

 

ВРАЦА-ТРИ КЛАДЕНЦИ-ВРАЦА

 

 ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

 ВРАЦА                        7:20    15:00

 ТРИ КЛАДЕНЦИ      8:10    16:30

 

 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ

1

2

3

4

5

1 ВРАЦА 3,00 3,50 4,00 4,50
2 ЧИРЕН 1,00 2,00 2,50
3 НЕФТ И ГАЗ 1,50 2,00
4 ДЕВЕНЕ 1,50
5 ТРИ КЛАДЕНЦИ

 

ВРАЦА – ЛИЛЯЧЕ – ВРАЦА

 

ВРАЦА – ЛИЛЯЧЕ           7:30  8:50   11:50    13:10    15:00  17:30

ЛИЛЯЧЕ – ВРАЦА          6:45   8:10   9:30     12:30    14:20  17:00

 

ВРАЦА – ВИЛНА ЗОНА – ВРАЦА

ЕЖЕДНЕВНО

 ВРАЦА                        8:00  10:00  16:30

 ВИЛНА ЗОНА            8:30  10:30  17:00

 

ВРАЦА – ЛЮТАДЖИК – ВРАЦА

  ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА                        7:45  18:00

ЛЮТАДЖИК             7:00  18:45

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА                        8:00(СЪБОТА)           18:00(НЕДЕЛЯ)

ЛЮТАДЖИК             7:00(СЪБОТА)  17:00(НЕДЕЛЯ)

  ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ 

МАРШРУТ 1 2
1 ВРАЦА 5,00
2 ЛЮТАДЖИК

 

ВРАЦА – БИСТРЕЦ – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 ВРАЦА               5:50  6:30  7:00  7:30  8:10  10:00  11:40  12:40  13:30  14:30  15:30  16:30  17:15  18:00  18:45  19:30

 БИСТРЕЦ          6:10  6:45  7:15  7:50  8:30  10:20  12:00  13:00  13:50  14:50  15:50  17:00  17:35  18:20  19:05  19:45

 

 ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               6:10   7:20    9:40  13:00  16:10  18:20 (СЪБОТА)

 БИСТРЕЦ          6:30  7:40  10:00  13:20  16:30  18:40 (СЪБОТА)

 

ВРАЦА – ВЕСЛЕЦ – ВРАЦА

 ЕЖЕДНЕВНО

 ВРАЦА               7:00    9:30  12:30  17:30

ВЕСЛЕЦ            7:30  10:00  13:00  18:00

 

 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ВРАЦА 1,10 1,20 1,20 1,40 1,40 1,60 1,60 1,60 1,80 1,80 2,10 2,10
2 ОРБИТА 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 ВЪРХА 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 ДЕРИВОЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 ЧЕРЕША 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 ПИОНЕР 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7 ДРУЖБА 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 М.ДОЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 МИР 1,00 1,00 1,00 1,00
10 КОРЕНЬО 1,00 1,00 1,00
11 БОТЕВ ПЪТ 1,00 1,00
12 ПОПОВА БАРА 1,00
13 ВЕСЛЕЦ

 

ВРАЦА – ВЪРБИЦА – ВРАЦА

 

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА               5:50   6:50  12:30  15:00  17:30 (от 01.09 до 30.06)

ВЪРБИЦА         6:30   7:40  13:10  15:50 18:10 (от 01.09 до 30.06)

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               6:50(СЪБОТА)                     17:30(НЕДЕЛЯ)

ВЪРБИЦА         7:40(СЪБОТА)           18:10(НЕДЕЛЯ)

 

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4 5
1 ВРАЦА 3,00 3,50 4,00 5,00
2 ГОРНО ПЕЩЕНЕ 0,50 1,50 2,50
3 ТИШЕВИЦА 1,00 2,00
4 ВИРОВСКО 1,00
5 ВЪРБИЦА

 

ВРАЦА – ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА                                6:41  12:41  17:31 

ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ          7:20  13:20  18:10

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4
1 ВРАЦА 1,50 2,50 3,00
2 СП. ЧЕРЕША 1,50 2,50
3 МРАМОРЕН 1,50
4 ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ

ВРАЦА – КОСТАЛЕВО – ВРАЦА

 

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА               6:00  7:00  9:00  12:00  14:00  17:00  18:00  19:30

 

КОСТАЛЕВО   6:30  7:30  9:30  12:30  14:30  17:30  18:30  20:00

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               6:00  7:00  14:00  18:00  19:30

КОСТАЛЕВО   6:30  7:30  14:30  18:30  19:45

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4
1 ВРАЦА 1,50 1,60 1,80
2 Р. КЕРАМИЧНА 1,00 1,00
3 Р. ВЪРБЕШНИЦА 1,00
4 КОСТАЛЕВО

 

ВРАЦА – ЧЕЛОПЕК – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 ВРАЦА               5:00  6:20  8:30  12:00  13:30  15:00  17:30  19:30

ЧЕЛОПЕК         5:20  6:45  9:00  12:30  14:00  15:30  18:00  19:50

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ВРАЦА               8:00  12:00  16:00

ЧЕЛОПЕК         8:30  12:30  16:30

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ 1 2 3 4
1 ВРАЦА 1,60 1,80 2,00
2 ХЪШОВЕ 1,00 1,00
3 ПАВОЛЧЕ 1,00
4 ЧЕЛОПЕК

 

ВРАЦА – ЗГОРИГРАД – ВРАЦА

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВРАЦА               6:00  6:40  8:30  11:30  12:40  13:40  15:00  17:40  18:40  19:30

 ЗГОРИГРАД      6:20  7:00  9:00  12:00  13:00  14:00  15:30  18:00  19:00  19:45

 

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

 ВРАЦА               7:20  8:40  12:40  15:00  19:00

ЗГОРИГРАД      7:40  9:00  13:00  15:30  19:20