ДОСТАВЕНИ СА НОВИТЕ ТРОЛЕЙБУСИ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА ВРАЦА“

В изпълнение на проект „Модернизиране на градския транспорт в Община Враца“ са доставени 9 броя чисто нови тролейбуси. Сключеният договор, с изпълнител „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, за доставка на 9 броя тролейбуси с дължина 12 (1/-1) метра, е на стойност 9 087 300,00 лв. без ДДС.

Новите превозни средства са производство на Energis, Metropolis – MP, който е част от полско-беларуския консорциум BKM Holding, с повече от 20 г. опит в производството на тролейбуси и електробуси.

Тролейбусите са висок клас и ще подобрят значително качеството на обществения транспорт на Враца от гледна точка на екология и удобство на пътниците.

Технически характеристики, въздействие върху околната среда и предимства на новите превозни средства:

 • Отговарят на всички европейски директиви, а всяко превозно средство е с осигурена достъпна среда за хора със специални потребности;
 • Разполагат със система за накланяне в спряло положение на спирките, улесняваща качването;
 • Разполагат със система за видеонаблюдение, както и с USB портове за зареждане на мобилни устройства за удобство на пътниците;
 • Ще спомогнат за намаляване на емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха и шума, тъй като движението по пътищата безспорно е основният източник на шум в Европа;
 • Разходът на ел. енергия е под 1 kWh за 1 км, с всички пуснати отоплителни или охладителни системи не надвишава 1.95 kWh.;
 • Нулеви емисии на въглероден диоксид, Емисии на азотни оксиди (NOx), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици;
 • Брой седящи места – 30 бр., общ капацитет 85 пътника;
 • Тролейбусите са доставени с допълнителна система за пожарогасене с висока степен на надеждност в двигателния отсек и тяговите батерии.

Всеки тролейбус е оборудван с:

 • Комплект за първа помощ съгласно разпоредбите на България;
 • Светлоотразителен триъгълник;
 • Стандартен комплект с инструменти за аварийни ситуации, сухи пожарогасители, и аварийни чукове.

Проведено е обучение на персонала за управление, поддържане, диагностика и ремонт на тролейбусите, с теоретична и практична част.

Експлоатацията на новите превозни средства ще се оптимизира чрез внедряване на интегрирана система за управление на транспорта за електронно таксуване и за информация на пътниците в реално време.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 32 млн. лв. ОПОС осигурява 26 млн. лв. Изпълнява се от Община Враца в партньорство с „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД. Целта е подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Враца, посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди, в резултат на подмяна и модернизиране на подвижния състав на средствата за масов градски транспорт. Изпълнението на проекта ще допринесе за удовлетворяване потребностите на населението, туристите и гостите, фирмите и организациите в община Враца, от чист въздух, модерен и екологичен градски транспорт.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *